Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
KARS (AA) - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Kars'ın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)...

KARS (AA) - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Kars'ın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına alındığını bildirdi.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada KKYDP Programı kapsamında 30 Nisan'da tebliğ yayınlandığını ve desteklemeye başvuru süresinin tebliğin yayınlama tarihinden itibaren 30 gün olduğunu belirtti.

Bu program ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasının sağlanacağını kaydetti.

Düzgün, şunları belirtti:

"Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesislerle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar ve hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırım konuları belirlenmiştir."

Düzgün, KKYDP'ye başvuruların 29 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlattı.