"Ahilik Müessesesi" konferansı

"Ahilik Müessesesi" konferansı
"Ahilik Müessesesi" konferansı
- AEÜ Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Ceylan: "Günümüzde bunalan insanlığa ancak Ahilik çare olabilir"

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, günümüzde bunalan insanlığa ancak Ahiliğin çare olabileceğini söyledi.

Ceylan, İl Müftülüğü personeline yönelik Müftülük Konferans Salonunda organize edilen, "Ahilik Müessesesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ahiliğin imanın amele dönüştüğü, Anadolu 'nun vatan, Osmanlı'nın ise cihan devleti olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi sistem olduğunu belirtti.

Ahiliğin oluşumuna etki eden tarihi, siyasi , dini, sosyolojik ve ekonomik faktörler hakkında bilgi veren Ceylan, "Günümüzde bunalan insanlığa ancak Ahilik çare olabilir. Ahiliği tarikatlardan ayıran en önemli özellik hem dünyevi hem de uhrevi bir sistem olmasıdır" dedi.

Ceylan'ın, Ahilikteki ekonomik model ve sosyal güvenlik sistemi hakkında katılımcılara bilgi sunduğu konferansa, İl Müftüsü Mehmet Şahin de katıldı.