Sayıştay Başkanı Akyel:

Sayıştay Başkanı Akyel:
Sayıştay Başkanı Akyel:
- "Kamunun gücünü kullanan, kamu adına hareket eden, kamu kaynağını kullanan her kurum, bu işin nasıl yapıldığını, neden yaptığını açıklamalı ya da sorulduğu zaman hiç rahatsız olmadan söylemeli" - "İşleri yaparken kurallara uymak esastır. Kurumlar, yasaların kendilerine vermediği işleri yapmamalıdır ya da yasaların vermiş olduğu işleri yapmakla kendilerinin yükümlü olduğunu bilmelidirler"

KIRŞEHİR (AA) - Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel, "Kamunun gücünü kullanan, kamu adına hareket eden, kamu kaynağını kullanan her kurum, bu işin nasıl yapıldığını, neden yaptığını açıklamalı ya da sorulduğu zaman hiç rahatsız olmadan söylemeli" dedi.

Akyel, Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) akademik yıl açılışı nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende "Kurumlarda Kalite" isimli açılış dersini verdi.

Kurumların yaptığı işlerde kalite şartlarına uymasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Akyel, gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için de kalite kontrol ve güvence sistemlerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Akyel,  kamu ve özel sektördeki işlerin yapımında hukuka uygunluğun esas olduğuna işaret ederek, "Yapılacak  işlerin sınırları kanunla ve hukuki düzenlemelerle belirlenir. İşleri yaparken kurallara uymak esastır. Kurumlar, yasaların kendilerine vermediği işleri yapmamalıdır ya da yasaların vermiş olduğu işleri yapmakla kendilerinin yükümlü olduğunu bilmelidirler" diye konuştu.

 Her kurumun hesap verme sorumluluğu ve saydamlık çerçevesinde çalışması gerektiğini vurgulayan Akyel, şunları belirtti:

"Kamunun gücünü kullanan, kamu adına hareket eden, kamu kaynağını kullanan her kurum, bu işin nasıl yapıldığını, neden yaptığını açıklamalı ya da sorulduğu zaman hiç rahatsız olmadan söylemeli. Ayrıca, kurumlar hangi işi nasıl yaptıklarını açık şekilde anlatmalı. Hesap verme ve saydamlık, ikisi birlikte çalışan evrensel kurallardır."

Akyel, Türkiye 'de kurumların dış denetiminin özellikle mali konularda Sayıştay'a verildiğine dikkati çekerek, Sayıştay'ın bütün kurumların mali harcamalarını denetlediğini, raporladığını ve bu konuda kamuoyuna güvence verdiğini anlattı.

Anayasa 'ya göre kurumların bütün faaliyetlerinin yargıya açık olduğunu belirten Akyel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim sistemimizde bütün kurumlarda olması gereken stratejik yönetim çerçevesinde her kurumun stratejik planı olmalı, bu planın yıllık uygulaması olarak performans programı hazırlanmalı ve performans esaslı bütçelemeye gidilmelidir. Bütçenin usulüne göre harcanması ve sonrasında da hesap verebilirlik ve şeffaflık çerçevesinde yıllık faaliyet raporunun hazırlanması gerekmektedir."

Konuşmasının ardından AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Akyel'e plaket ve çiçek takdim etti.

Üniversitenin 2015-16 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, il protokolü, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.