1000 güzel kitap satılıyor


1000 güzel kitap satılıyor

1000 güzel kitap satılıyor
Denizler Kitabevi 14 Haziran Cumartesi günü Point Otel'de son yılların en kapsamlı antika kitap, gravür ve harita müzayedesini düzenliyor.

Denizler Kitabevi 14 Haziran Cumartesi günü Point Otel'de son yılların en kapsamlı antika kitap , gravür ve harita müzayedesini düzenliyor. Her biri görünüşü ve içeriğiyle bir antika değerindeki bu eserlerin pek çoğunu kitap, harita ve efemera meraklıları ilk kez görme fırsatı bulacak.


Müzayedenin efemera kısmında Sultan II. Mahmud'un şehzadesinin Macaristan’da görevliyken çekilen fotoğrafı, Sultan Abdülaziz'in eşi Saliha Sultan'ın fotoğrafı, Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan ile İsmail Hakkı Okday'ın düğün fotoğrafı ve yurtdışında ilk havacılık brövesi alan Çanakkale ve Medine'de uçtuktan sonra şehit olan Orhan Bey'in fotoğrafı gibi değerli parçalar var.
Miss Pardoe ve Adalide Walker gibi seyyahların gravürlü eserleri, Osmanlı saray ciltleri, Atatürk'ün Nutuk'unun orijinal Meclis nüshası, Samsun-Sivas demiryolu hattı inşaat mühendisinin fotoğraf albümü, Gouffier, Antonio Ignace Melling'in Gravür albümleri, 1493 Hartman Schedel İstanbul Planı gravürler, Deniz tarihimizden ilk kez görülecek hatıratlar, İbrahim Müteferika matbaası baskısı Cihannüma, Takvimüt Tevarih, Dünya ve Osmanlı kostüm kitapları da müzayedenin diğer değerli eserleri arasında.
Yeni sahiplerine gidecek çok değerli kitaplar arasındaysa Mehmet Akif Ersoy'un 11 imzalı mektubu, İstanbul'un ilk fotoğrafçısı James Robertson'ın orijinal fotoğrafları, Enver Paşa'nın 1909 tarihli İttihad ve Terakki hakkındaki mektubu, Reşad Ekrem Koçu'nun artık az bulunan İstanbul Ansiklopedisi takımı, Osmanlı dünyası üzerine seyahatname, rapor, tetkik, anı ve referans kitaplar, eski reklam afişleri, imzalı Osman Hamdi Bey fotoğrafları, Osmanlıca ve Latince haritalar, Atatürk'ün Acar Botu'nun ziyaret defteri, Hamidiye Zırhlısı'nın Balkan Savaşı'ndaki zabitlerinden Şakir Tunççapa'nın anıları, ve Osmanlıca ve Fransızca ilk baskı Jules Verne kitapları yer alıyor.