2023'te ne olacak?

2023'te ne olacak?
2023'te ne olacak?

İbrahim Ö. Kaboğlu

'Hangi Türkiye?', son yıllarda olan bitenleri hukuk ve anayasa perspektifinden değerlendirebilme çabasındakiler için önemli bir fırsat. Üstelik kitap, pozitif önermeler de getiriyor
Haber: AYDIN CINGI / Arşivi

İbrahim Ö. Kaboğlu bir anayasa hukuku profesörü. Ama bana sorarsanız o her şeyden önce yurtsever bir aydın. Üstelik varlığını toplumuna karşı borçluluk duygusuyla kavrayan ve ona borcunu, biriktirdiklerini sürekli sunarak ödeyen üretken bir aydın. Daha geçen yıl, referandumdan hemen önce, yine İmge Kitabevi aracılığıyla, ‘Halk Neyi Oylayacak?’ adlı bir kitap yayımlamıştı. Türkiye ’nin anayasa serüvenini ve de özellikle 1982 Anayasası’nın uğradığı değişiklikleri irdeleyen bu kitapta hukuk bilgisini, teknik yetkinliğini okurun yararına sunuyordu. Bu kez ‘23’e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye?’ yapıtında, hukukçuluğunun yanı sıra yurtsever aydın kimliği daha da yoğun biçimde dile geliyor.
Kitap, yazarın 2006’dan bu yana Birgün gazetesinde yayımladığı haftalık yazıların bir kısmından ve ayrıca değişik gazete ve dergilerde yayımlanmış ve ilk olarak bu yapıtta yer alan kimi yazılarından oluşuyor. Gündem yoğun, yazar da üretken olunca ortaya beş yüz sayfalık bir kitap çıkmış. İbrahim Bey’in sorunu, ülkesinin ‘insan haklarına saygılı’ bir topluma yurt oluşturması; bunu güvenceye alacak bir hukuk devletinin oluşması ve toplumun bu ortak değerler ekseninde örgütlenmesi. Bu amaçla, okurlarını nitelikli bir yaşam, nitelikli bir ülke ve nitelikli bir devlet konusunda kendisiyle birlikte düşünmeye, aydınlığa bakmaya davet ediyor. Kitabı ‘aydınlığa bakış’ olarak özetlememe, derlemenin fikir anasının Türkan Saylan olması da haklılık kazandırıyor. Bilindiği üzere İbrahim Kaboğlu, Türkan Saylan’ın yol arkadaşlarından biri olma ayrıcalığına sahip bir aydındır. Nitekim kitabını da Türkan Hanım’ın anısına ithaf ediyor.
Makaleler son derecede akılcı bir sınıflandırma ve sıralamayla şu konularda toplanıyor: Hak ve Özgürlükler, Demokrasi, Laiklik, Cumhuriyet, Ülke, Yurttaşlık, Devlet, Yasama, Cumhurbaşkanı, Hükümet, Yargı, Hukuk ve Siyaset–Erkler Ayrılığı. Bunlar, her bir bölüm içinde kronolojik sıraya göre dizilmiş. Kuşkusuz ki, değinilen ana başlıklar ve sıralama; ayrıca tek tek makalelerin içeriği, tüm bunların bir ‘anayasacı’nın elinden çıkmış olduğunu belli ediyor. Hatta makalelerin bütününden, özleyip de bir türlü kavuşamadığımız –ama yine de yakın gelecekte gerçekleştirmeyi umduğumuz- anayasanın ana çizgileri belirgin biçimde süzülüyor.
Yapıtın içeriğini oluşturan makalelerin her biri birkaç sayfalık; dolayısıyla kitap kolay okunuyor. Ayrıca çabuk da okunuyor; çünkü bir makale bittiğinde içerik itibarıyla onun aşağı yukarı devamını oluşturan bir sonraki de merak ediliyor, o da okunmadan edilemiyor. Ayrıca yazarın dili akıcı; ama konular yine de derinlikli incelendiği için kitabı sindirerek okumak gerekiyor. Esasen yazar, akademik zihin yapısı gereği, konjonktürel konuları teorik bir çerçeveye oturtuyor. ‘Güncel’ ile ‘kuramsal’ arasındaki bağlantı hiç gözden kaçırılmıyor. Böylece okur, günün olaylarını ve sergilenen olguları münferit süreçler gibi görmüyor; bir bütünsellik içinde değerlendirme olanağına sahip oluyor. Bu avantaj, makaleler yayın organlarında birer hafta ya da birer ay arayla değil de bir kitapta belirli konular ekseninde toplanmış olarak birbiri ardına kısa sürede okununca daha çarpıcı oluyor.
‘23’e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye?’, son yıllarda olan bitenleri hukuk ve anayasa perspektifinden değerlendirebilme çabasındakiler için önemli bir fırsat. Üstelik kitap, salt değerlendirme olanağı sunmakla kalmıyor, pozitif önermeler de getiriyor. Dolayısıyla, çok zahmetli ve uzun süreli yoğun çaba gerektiren bir uğraşın getirisi, bir dizi makalenin dikkatlice okunması yoluyla, ‘özet’ halinde edinilebiliyor. İbrahim Kaboğlu, okuruna bu olanağı sağlayarak çok yararlı bir yapmış.

HANGİ TÜRKİYE?
23’e 12 kala 12 soruda
İbrahim Ö. Kaboğlu
İmge Kitabevi Yayınları
2011, 495 sayfa, 27 TL.