Açılan bir şey var ama ne?

Açılan bir şey var ama ne?
Açılan bir şey var ama ne?
Cüneyt Ülsever'in 'Yeni-Osmanlıcılık ve Kürt Açılımı', AKP uygulamalarıyla tartışan, itiraz eden ve karşı tezler ortaya koyan bir 'ideolojik mücadele' kitabı
Haber: SALİH YAVUZ / Arşivi

Cüneyt Ülsever, “ABD, Kürt Açılımı’nın neresinde?” sorusunu sorarak, gerçeğe, yani Kürt Açılımı’nın aslında Kuzey Irak açılımı olduğu sonucuna ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘tarihi fırsat’ diyerek başlattığı Kürt Açılımı, önce ‘demokratik açılım’ ismini aldı, ardından da ‘milli birlik projesi’ ismini. AKP hükümetinin tarihi dediği bu açılımın ismini kısa sürede değiştirmesi, kuşkusuz iç dinamiklerle doğrudan ilgiliydi. Peki, açılımın dış dinamiği neydi? Ülsever, bu çok önemli soruya yanıt veriyor yeni kitabı ‘Yeni-Osmanlıcılık ve Kürt Açılımı’nda ve “Kürt Açılımı aslında Kuzey Irak açılımıdır” diyor. Ülsever bu net saptamaya, şu üç temel konudaki analiz üzerinden ulaşmış: 1. ABD’nin Irak işgali. 2. ABD’nin Kuzey Irak hedefi. 3. ABD-AKP ilişkisi. Ülsever, ‘aydın’larımız arasında zayıflayan “gerçeği olgularda arama ve analizi bu gerçekler üzerine oturtma” geleneğinde ısrar ediyor ve esasını “doğru yanıt, doğru sorudadır” formülünün oluşturduğu bir bakış açısından konuyu ele alıyor. Aynı zamanda, ABD saldırganlığını demokrasi bekçiliği olarak tanımlayan ‘iliştirilmiş aydın’ tavrına bir itiraz da içeren bu bakış açısının en temel sorusu şudur: “Emperyalizm, sorunun neresindedir?”
Bu temel soru, konunun salt dış dinamik boyutuna değil, iç-dış dinamik bağıntısından ötürü, konunun bütününe ışık tutacaktır! Cüneyt Ülsever, ‘Yeni-Osmanlıcılık ve Kürt Açılımı’nda, bu metodoloji üzerinden çok önemli bir sonuca ulaşıyor. Kürt meselesine çözüm adı altında ortaya atılan bu projenin hedefinin, aslında Kürtlere demokrasi vaat etmediğini savunan Ülsever, tüm iç dinamiklere rağmen, açılıma başlama etkisi yaratanın, ABD’nin bölgesel ihtiyaçları olduğunu somut verilerle ortaya koyuyor. Yazar, iki bölümden oluşan kitabın ‘Kürt Açılımı’ isimli birinci bölümünde, “ABD, Kürt Açılımı’nın neresinde?” sorusunun dışında şu önemli konuları da incelemiş: Açılım’ın Ekonomisi, Habur Yol Kazası, Açılım’da BDP ’nin Rolü, AKP- PKK Görüşmeleri, Demokratik Özerklik, Anadil Eğitimi ve Anadilde Eğitim. 

Altın bir işbirliği dönemi
Kitabın ikinci bölümü ise Yeni-Osmanlıcılık ismini taşıyor. Bu bölüm aynı zamanda Ahmet Davutoğlu’nun rengini verdiği AKP dış politikasını kapsamlı olarak analiz ediyor. AKP-ABD ilişkilerinin masaya yatırıldığı bu bölümde, AKP’nin AB, Kıbrıs, Ermenistan, İsrail ve İran açılımları da ele alınıyor. AKP’nin ‘yeni-Osmanlıcılık’ politikasının zemin bulduğu proje, kuşkusuz ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’dir. Davutoğlu’nun “Osmanlı Milletler Topluluğu” diye tarif ettiği, aslında ABD’nin Büyük Ortadoğu diye tarif ettiği büyük projenin alt projesidir. Aslında birbirine geçmiş bu iki projenin ilişkisini en somut şekilde kuran da bizzat Ahmet Davutoğlu’nun kendisidir. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’na atanmadan bir hafta önce “ABD’yle altın bir işbirliği dönemine girdiklerini” belirtmiş ve şöyle demişti: “Türkiye, küresel yeni düzene, çevresinde alt bölgesel düzenleri yeniden kurarak katkıda bulunacak.” İşte küresel yeni düzen, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ydi; alt bölgesel düzen de “Osmanlı Milletler Topluluğu”… Atlantik merkezli bu örtüşen projeler, aynı zamanda AKP’nin iktidarının kaynağıydı!
Ülsever, gerçekçi olmayan ve olumsuz sonuçları iki yıl içinde görülen bu iki kavrama hem itiraz ediyor hem de yerine ikame edilmesi gereken dış politika başlıklarını öneriyor. Ülsever, Davutoğlu’nun “komşularla sıfır sorun” ve “çok merkezli dış politikasına” karşı, “netice merkezli dış politika” öneriyor; “oynak merkeze” karşı da “reel merkez” diyor! Ülsever’in Davutoğlu eleştirisindeki haklılığı, son olarak AKP’nin Libya konusundaki tutumunda da görüldü. Yola “NATO’nun Libya’da ne işi var” diyerek başlayan AKP hükümeti, önce “NATO, Libya’nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil etmek için müdahalede bulunabilir” dedi, ardından da İzmir’i Libya’ya saldırının karargâhı yaptı!

YENİ-OSMANLICILIK VE KÜRT AÇILIMI
Cüneyt Ülsever
Kırmızı Kedi Yayınevi
2011, 191 sayfa, 14 TL.