Edebi akımları biliyor musunuz?

Edebi akımları biliyor musunuz?
Edebi akımları biliyor musunuz?
Çağının toplumsal yapısının ve bu yapıya bağlı düşünüş biçiminin ürünü olan edebi akımların hemen hepsi sanatın diğer dallarını da etkilemiştir. Biz de edebiyatın, sanatın ve insanlığın gelişimini izlemek isteyen edebiyatseverler için edebi akımlar hakkında bilgi sahibi olmak bir gerekliliktir deyip, sizi test edelim istedik...

1) Kolay bir soruyla giriş yapalım. Birçok edebi akımın doğduğu ülke hangisidir?
a) Fransa
b) İngiltere
c) Almanya
d)İtalya

2) Akla ve sağduyuya önem veren, konularını Eski Yunan ve Latin edebiyatından alan akım hangisidir?
a) Romantizm
b) Realizm
c) Klasizm
d) Natüralizm

3) Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi Ahmet Haşim olan akım hangisidir?
a) Parnasizm
b) Sembolizm
c) Romantizm
d) Sürrealizm

4) Konularını tarihten ve günlük yaşamdan alan ve iyi-kötü, doğru-yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanan edebi akım hangisidir?
a) Realizm
b) Natüralizm
c) Romantizm
d) Empresyonizm

5) Hangisi natüralizmin özellikleri arasında yer almaz?
a) Toplum büyük bir laboratuar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayılmıştır.
b) Dil her seviyede insanın anlayabileceği düzeyde tutulmuştur.
c) Gözlem ve tasvir önemlidir.
d) Sanat sanat için görüşü hakimdir.

6) Sanatçı ve edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Emile Zola – Natüralizm
b) Stendhal – Klasizm
c) Schiller – Romantizm
d) Baudelaire – Sembolizm

7) Hangisi Parnasizmin özellikleri arasında yer almaz?
a) Gerçekçiliğin şiire yansımasıdır.
b) Sanat için sanat ilkesi savunulmuştur.
c) Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine günlük yaşamdan almıştır.
d) Şekil, şiirde ölçü ve ses uyumu çok önemlidir.

8) Freud’un psikanaliz kuramından esinlenen Andre Breton’un kurduğu akım hangisidir?
a) Sürrealizm
b) Sembolizm
c) Parnasizm
d) Ekspresyonizm

9) Aşağıdakilerden hangisinde aynı akımın temsilcileri bir arada verilmiştir?
a) Goethe, V.Hugo, Gustave Flaubert
b) Moliere, Schiller, Racine
c) Emile Zola, Guy De Maupassant, Alphonse Daudet
d) Arthur Rimbaud, Corneille, Paul Valery

10) Varlığın gerçek ve nesnel yanını değil, sanatçıda uyandırdığı etkiyi yansıtmayı amaçlayan, edebiyatta, resimde ve müzikte etkisini gösteren akım hangisidir?
a) Ekspresyonizm
b) Fütürizm
c) Egzistansiyalizm
d) Empresyonizm

Cevap anahtarı: 1a, 2c, 3b, 4c, 5d, 6b, 7c, 8a, 9c, 10d
0-3 doğru: Bir edebiyatsever olduğunuzu bu testi çözerek kanıtladınız ama bu sevgiyi bir miktar bilgiyle zenginleştirmeniz gerekiyor. 4-7 doğru: Edebiyat derslerinde öğrendiklerinizin bir kısmına sahip çıkmayı başarmışsınız. 8-10 doğru: Edebiyatı bilgiyle desteklenmiş bir tutkuyla seviyorsunuz. Tebrik ederiz...

Testi Gökhan Meşe hazırladı. Gayet.net’ten 50 TL ve 1 aylık Asil Üyelik kazandı.