İnalcık'tan yanıtlar

İnalcık'tan yanıtlar
İnalcık'tan yanıtlar

Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ‘Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı’ kitabı Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet politikası, diplomatik ilişkileri ve Avrupa ’ya karşı verdiği savaşların detayları biraraya getiriyor... Üç bölümden oluşan kitap , Halil İnalcık’ın çeşitli zamanlarda yayımlanmış makalelerinden oluşuyor. ‘Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı’nın birinci bölümünü Türk-Osmanlı tarihinde kanun anlayışı, İslamlaşma, Osmanlı padişahı, Osmanlının imparatorluk durumuna gelişinde önemli bir aşama olan Avrupa’da fütuhat, ordu ve imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemi yazıları oluşturuyor. ‘Osmanlı devleti bir Türk devleti miydi’ sorusu da bu bölümde yanıtlanıyor... İkinci bölümde 16. yüzyılda Osmanlı’nın Avrupa açısından oynadığı rol ve çöküş süreci ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise, modern bilimsel tarihçiliğin kaynağı hermenötik ve Türk tarihçiliği üzerinde genel bir değerlendirme yer alıyor.
‘Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı’ bir Osmanlı padişahı nasıl yetişir, ne gibi özelliklere sahiptir ve kendini nasıl geliştirir, yönetim biçimini nasıl belirler, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’ın yönetim anlayışı nasıldır; Avrupa Türklerden neden korkuyordu, ‘Türk korkusu’nun temelleri nelerdir ve Türkler Avrupa’yı nasıl fethettiler gibi merak edilen sorulara da yanıt veriyor.

KURULUŞ VE İMPARATORLUK SÜRECİNDE OSMANLI
Halil İnalcık
Timaş Yayınları, 2011,
304 sayfa,
16 TL.


  ETİKETLER:

  kitap

  ,

  Fatih

  ,

  Avrupa

  ,

  Modern