Kitaplarda İzmir'in izi

Kent olarak kitaplara ilham veren şehirlerden İzmir. İzmir'de vakit geçirmek için her zaman oraya gitmek gerekmeyebilir. İşte şehri tatmak için bir derleme

KADIN ÖYKÜLERİNDE İZMİR
Derleyen: Yasemin Yazıcı, Sel Yayıncılık, 2009
‘Kadın Öykülerinde İzmir’, Türk edebiyatının önemli yazarlarının öykülerini bir araya getiriyor. Kadın Öykülerinde... dizisinin dördüncüsü olan kitapta, bu coğrafyanın kadınlarının kaleminden çıkmış yirmi iki öyküden yer alıyor. İnci Aral’dan Feyza Hepçilingirler’e, Jale Sancak’tan Mine Söğüt’e kadar farklı kuşaklardan kadınlar, gerek İzmir’de yaşadıkları zamandan onlara kalanları, gerek yollarının geçtiği bu şehirde tanık olduklarını yansıtıyor.

DEĞİŞEN İZMİR’İ ANLAMAK
Derleyen: Deniz Yıldırım, Evren Haspolat, Phoenix Yayınevi, 2010

Son yıllardır İzmir’deki değişim birçok yazının ve araştırmanın öznesi oldu. ‘Değişen İzmir’i Anlamak, İzmir’in değişimini odak noktasına alıyor.
İzmir’in değişimi; tarihsel bağlamı içerisinde ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve kentsel-mekânsal boyutlarıyla, Cumhuriyet Mitinglerinden AKP döneminde sahne olduğu siyasi kutuplaşmalara kadar uzanan yeni politikleşme ve direniş biçimleriyle inceleniyor. Kitapta sosyolojinin alanına giren sorulara cevap bulmak da mümkün, Bir kent ne zaman değişir? Dahası nasıl değişir? Hangi özellikleri değişir? Ya da değişen bir kentin değişiminin izlerini hangi kanallardan sürebiliriz?

19. YÜZYILDA İZMİR KENTİ
Rauf Beyru, Literatür Yayıncılık, 2011
Önsipariş : 14.04.2011

Rauf Beyru uzun araştırmalar sonucunda kaleme aldığı, belge, fotoğraf, gözlem ve haritalar ışığında oluşturduğu kitabında; yabancı seyyahların ışığında İzmir’i anlatıyor.
İzmir, bahsi geçen yüzyıl özelinde yaşam biçimi, ticari hayat , kültürel gelişim, yerleşim, nüfus dağılımı gibi farklı başlıklar altında inceleniyor.
Kitap; Paris Milli Kütüphanesi, Pensilvanya Üniversitesi Kütüphanesi, Atina Gennadion Kütüphanesi, Riyad King Saud Üniversitesi Kütüphanesi olmak üzere birçok ülke kitaplığından yararlanılarak hazırlanmış. Kitabın, yine Rauf Beyru imzalı ‘19. Yüzyıl ve Öncesinde İzmir’de Yaşam’ın bir devamı, tamamlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz.

İZMİR’DE ÜÇ ÇOCUKTUK (Sezen - Haluk - Meltem)
Hacer Kılcıoğlu, Günışığı Kitaplığı, 2010

Hacer Kılcıoğlu ‘İzmir’de Üç Çocuktuk’ta, çocukluklarını, İzmir’de geçiren üç starın, Sezen Aksu, Haluk Bilginer ve Meltem Cumbul’un eğlenceli çocukluk anılarını üç uzun öyküde bir araya getiriyor. Kılcıoğlu, bu üç yıldızın, çocuklukları vesilesiyle aynı semtte kesişen kaderlerini, mizah yüklü ve gözlerinizi hafifçe nemlendiren bir anlatımla öykülüyor. İzmir’e dair farklı bir şeyler okumak için iyi bir kitap.

ATEŞİN GELİNİ GAVUR İZMİR -13 Eylül 1922’de İzmir’i Kimler Yaktı?
Mehmet Coral, Doğan Kitap, 2008

Mehmet Coral, Cumhuriyet Türkiyesi’nin hangi koşullar altında kurulduğunu, bu süreçte ne büyük acıların ve yıkımların yaşandığını ortaya koymaya çalışıyor.
Yakın tarihin en gizemli olayı olan İzmir’in yakılması olayını da aydınlatmaya çalışıyor Coral. Bugüne değin pek çok şeyin yazılıp söylendiği, epey bir kısmının da olayların kalın örgüsünün altına süpürüldüğü bu büyük felaketin ardında yatan gerçekleri tarafsız bir gözle ve görgü tanıklarının ifadeleriyle aydınlatmaya çalışıyor.

İZMİR’İN SMYRNA’SI - Paleolitik Çağ’dan Türk Fethine Kadar
Ersin Doğer, İletişim Yayınevi, 2006

Ersin Doğer, İzmir’in Smyrna’sı’nda birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, medeniyetler arasında bir geçiş noktası olmuş kentin Paleolitik Çağ’dan Türkler tarafından ele geçirilmesine kadar olan dönemini ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Uzun yıllar İzmir’in erken tarihi, kent ve çevresinin topografyası üzerine çalışan Doğer, okuru, İzmir’de ve çevresinde bulunmuş, bu topraklarla ilişkide olmuş “Özbek baltaları”ndan Hitit ordularına, efsanevi kral Tantalos’tan Amazonlar’a, İranlılardan Büyük İskender’e, Romalılardan Selçuklular’a uzanan geniş bir yelpazede keyifli bir tarih turuna çıkarıyor.

GAVUR İZMİR GÜZEL İZMİR
Tarık Dursun K., Dünya Kitapları, 2004

İzmir deyince akla gelen isimlerin başında gelir Tarık Dursun K. Yazar, sokakları, yokuşları, iskeleleri, insanların yaşam biçimlerini gözler önüne seriyor. Efsanelerden yola çıkarak başlayan İzmir yolculuğu Tarık Dursun K.’nın anılarına uzanıyor.

İLKÇAĞ’DA İZMİR
Cecil John Cadoux, çeviren: Bilge Umar, İletişim Yayınevi, 2004

C. J. Cadoux aynı zamanda doğum yeri olan bu kentin büyüsüne kapılan araştırmacıların en önemlilerinden biri. ‘İlkçağ’da İzmir’, nicelik ve nitelik açısından bir kentin İlkçağ tarihi ile ilgili yapılmış çalışmaların içinde önemli bir üne sahip bir kitap. Cadoux, İzmir’in İlkçağ tarihini araştırdığı kitapta yer yer kentin o zaman ne kadar bakir ve güzel olduğunun da sık sık altını çiziyor. İşte size Aristeides’in ilkçağlarda İzmir’in sembolü Meles Çayı ile ilgili tasviri: ‘’Meles, denizden uzak olmayan bir yerde mağaracıklar, evler ve ağaçlar arasında yerden çıkar, bir yarma kanal içinde dinginlikle, köpüklenmeden, hızlanmadan akıp denize karışır. Ve burada balıktan bol bir şey yoktur. Bu balıklardan bazıları kıyıya gelen insanların elinden yiyecek alacak kadar insanlara alışıktır. Kaval çalındığında sanki sarhoşmuş gibi dans edercesine takla atarlar...’’

İZMİRLİ ÖYKÜLER
Derleyen: Hülya Soyşekerci, Ferda İzbudak Akıncı, Şenocak Kültür, 2009

Muzaffer İzgü, Canan Tan, İnci Aral, Feyza Hepçilingirler, Hasan Özkılıç gibi önemli yazarlar öyküleriyle İzmir’i anlatıyor. Toplam yirmi öykünün yer aldığı kitap, edebiyat eşliğinde İzmir’i tanımak isteyenler için birebir.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE İZMİR
Editör: Uğur Yeğin, İzmir Ticaret Odası, 2009

‘Evvel Zaman İçinde İzmir’, görsel dünyanın zenginliğiyle İzmir’i tanıma şansı veren bir kitap. Resimli kartpostalın en parlak dönemi olarak kabul edilen 19. yüzılın sonu ve 20. yüzyılın başı arasında yayımlanmış 285 adet kartpostaldan oluşan kitap uzun yıllar boyunca özenle yapılmış bir koleksiyondan seçmeler sunuyor.

İZMİR BÜYÜCÜLERİ
Mara Meimaridi, Çeviren: Şebnem Christakopoulos, Literatür, 2004

Yayımlandığı dönemde oldukça ilgi çeken ‘İzmir Büyücüleri’, kente dair masalsı bir hikâye okumak isteyenlere uygun bir kitap. ‘İzmir Büyücüleri’, geçmiş zamanda, Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların ve Levantenlerin zengini yoksulu, kadını erkeği, güzeli çirkiniyle bir arada yaşadığı İzmir’de, mahalle kültürünün çok renkliliği içinde, kadınların kıskançlıkla, dalavereyle ve en başta büyülerle örülü o en mahrem dünyasını masal tadında anlatıyor.