Osmanlı tarihinde 'Da Vinci' kodları

Cahit Ülkü, 'Suların Getirdiği Padişah: II. Selim'Dde Osmanlı tarihinde gizli 'Da Vinci' kodlarını arıyor
Haber: CİHAN ERKEN / Arşivi

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın entrikalarla iç içe geçmiş hayat öykülerine iyice vakıf olduğumuz şu günlerde Cahit Ülkü; ‘Suların Getirdiği Padişah’ romanıyla bu kez II. Selim dönemini anlatmakla kalmıyor, tarihi de bambaşka bir açıdan yorumluyor.
Eserine “Vurgulamam gerekir ki romanlarım ‘Tarihi Roman’ değil, ‘Tarihin Romanı’dır, her kurgumun gerisinde tarih eserlerinden esinlenmeler vardır,” sözleriyle başlayan Ülkü; çalışmalarını kendi tabiriyle ‘çileli’ araştırmalardan sonra tamamlayabilmiş. Zaten eserde çok sayıda dip not ve alıntı yapılan kaynakçaya dair bilgiler göze çarpıyor.
Böylesine titiz bir araştırmanın ardından kaleme aldığı romanda Ülkü, son derece ilginç ve bir o kadar da cesur hipotezlere ve söylemlere yer veriyor. Adeta tüm Osmanlı tarihini yeni baştan değerlendirmemize neden oluyor. Zaten Ülkü de bu durumun son derece farkında olduğu için İlk Söz bölümünde bu konulara dair daha sorular sorulmadan cevabını veriyor ve şöyle diyor: “Romanlarımda tarihçilerin katılmayacakları tezler, hipotezler olabilir; ama romancının özgürlüğü ve hayalciliği tarihçilerin araştırmalarına yön verebilir. Bu nedenle araştırmaya dayalı romanların tarihçiler tarafından küçümsenmesi şöyle dursun desteklenmesi gerekir.” Ve bu sözlerini Son Söz’ünde ise şu cümlelerle pekiştiriyor: “Uluslaşma uğruna pek çok ülkede resmî tarihler üretilmiştir. Oysa resmî ideolojiyle güdümlü ‘Resmî Tarih’, yanlış eğitimin deforme ettiği bilgilerle koşullanmış önyargılı gençler yetiştirir ve yüce bir toplumun üyesi olduğunu sanan kişi kendisini de yüce bir kişi olarak görür. Yüceliğini kendisinden alamayan kişilerin yücelmeye ne katkısı olabilir ki? Romanlarım, tembel zihinlerin de sımsıkı sarıldığı ‘Resmî Tarih’e temelden ters düştüğü için hayli tepki çekecektir ve doğrusu, bu türden tepkileri umursamıyorum.”
Peki, bu her yönüyle ilginç romandaki dikkat çekici tezler ve hipotezler nelerden oluşuyor? Bu sorunun cevabını vermeden önce kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Cahit Ülkü, esasında bir diğer romanı olan ‘Son Hazaryalı’daki tezini burada da devam ettiriyor. Bu tez ise temelde Arthur Koestler’in, Orta Avrupa Yahudilerinin ırk olarak 8. yüzyılın ortalarına doğru Yahudilik dinine geçen Hazaryalılara dayandığını ve Hitler’in gerçekte Yahudi soykırımı değil, farkına varmadan Türk soykırımı yaptığını ileri süren incelemesine dayanıyor denebilir. İşte Ülkü, bu tezden yola çıkarak Hürrem Sultan’ın ve oğlu Selim’in Osmanlı tahtındaki ilginç rolüne yoğunlaşıyor.
Yani Hazarya Devleti’ni yeniden canlandırmak… Romanda Hürrem Sultan bir tür Hazaryalı Musevi militan olarak resmediliyor. Babası tarafından düzmece bir kaçırılma olayıyla Osmanlı Sarayı’na sokulan Hürrem Sultan’ın asıl misyonu ise tahta saf kan bir Hazaryalı veliaht doğurmak ve onun payitahtı sırasında da Musevi Hazar Devleti’ni yeniden canlandırmaktır. Bu uğurda padişahı bile bir Hazaryalı ile aldatmaktan kaçınmayan Hürrem Sultan, nihayetinde saf kan bir Hazaryalı veliahtı, yani Selim’i doğurmayı başarıyor. Selim, annesinden bu çarpıcı gerçeği öğrendiği andan itibaren büyük bir kimlik bunalımına sürüklenirken, annesi Hürrem Sultan’ı ise başka bir sürpriz bekliyor. Bir Alevi bilgesiyle söyleşirken, Alevilerin aslında göç yoluyla Anadolu ’ya gelip yerleşmiş Hazaryalı Museviler oldukları, Osmanlıyı kuran Osman Gazi ve soyunun da bu kişilerden geldiği ve dolayısıyla Sultan Süleyman’ın aynı nesilden olduğu konusundaki şaşırtıcı bir bilgidir bu. Hürrem, hayatının merkezini oluşturan misyonunun gereksizliğini o an anlayıp, ölümüne dek süren büyük bir depresyona girerken, Selim de gün geliyor lalasından benzer bilgiler ediniyor. Cahit Ülkü, hikâyesini iki sarsıcı tez üstüne kuruyor. Sultan Selim’in gerçek babası Osmanlı padişahı yerine, Hazarlı bir Musevi miydi ve dolayısıyla Sultan Süleyman’dan itibaren Osmanlı nesli değişti mi? İkincisi ise Osmanlıların ve Anadolu Alevilerinin soyu Hazaryalı Musevilere mi dayanıyor?

SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH: II. SELİM
Cahit Ülkü
Sayfa6 Yayınları
2011, 456 sayfa
20 TL.