Politika, tarih, feminizm...

'Hayvan kurtuluşu/hayvan hakları' hareketinin mühim eserlerinden Tom Regan'ın 'Kafesler Boşalsın' ve Peter Singer'ın 'Hayvan Özgürleşmesi' 2000'li yıllarda basıldı
Haber: CENGİZ ALKAN / Arşivi

‘2000’li yıllarda yayımlanmış, önem arz eden’ –felsefe hariç ‘edebiyat dışı’ fikri kitaplar üzerine biraz serbest ve öznel bir deneme yapalım.
‘Güncel politika ’ üzerine, ağırlıklı olarak gazetecilerin yazdığı kitaplar, çoğunlukla acele ve özensiz yazılmakla malul olmalarından pek iz bırakmadı. Ahmet Şık’ın yok-kitabı ise okurun sivil itaatsizliğiyle yok sattı. Tuba Çandar’ın Hrant Dink biyografisi ‘Hrant’ ise her anlamda önemliydi.
Zamanımızın ruhunu anlama çabasında kayda değer bir yazar olarak Zygmund Bauman’ın epey bir kitabı yayımlandı ki ‘Modernite ve Holocaust’ da vardı bunların arasında.
Eski zamanlardan ‘bu zamanların ruhu’nu da kavramış iki büyük fikir insanından Georg Simmel birkaç kitabıyla birlikte sağlam bir giriş kitabı sayılabilecek ‘Bireysellik ve Kültür’ ile temel yapıtları için ışık verdi. Walter Benjamin ise önceki çevirilerinin üstüne eklenen, Benjamin severleri mutlu eden kitaplarıyla (‘Tek Yön’, ‘Bin Dokuz Yüzlerin Başında Berlin’de Çocukluk’, ‘Moskova Günlüğü’…) 2000’lerde yine önemliydi.
Feminist literatüre kazandırılan mühim kitaplar vardı 2000’lerde: Judith Butler’ın ‘Cinsiyet Belası’, Donna Haraway’in ‘Siborg Manifestosu’, C. P. Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ı. Estes’in kitabı yakınlarda 4. baskını yaptı. Oysa aynı ilgiyi görmeyen mühim bir çalışma daha vardı: ‘Eleştirel Feminizm Sözlüğü’.
‘Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’ nasıl ki 80’lerin en önemli yayıncılık faaliyetlerinden biri idiyse 9 ciltlik ‘Modern Türkiye ’de Siyasal Düşünce’ de 2000’lerde böyle bir öneme sahip oldu.
Yayınevlerinin yayın programlarına pek giremeyen ‘hayvan kurtuluşu/hayvan hakları’ 2000’li yıllarda iki temel metinle giriş yaptı: Tom Regan’ın ‘Kafesler Boşalsın’ ve Peter Singer’ın ‘Hayvan Özgürleşmesi’ bu yıllarda basıldı.
‘Gündelik hayatın tarihi’ kitapları (‘Çayın’, ‘Kokunun’, ‘Aynanın’, … tarihi) o kadar talep gördü ki neredeyse Hobsbawn’ın ‘Devrim’, ‘Sermaye’, ‘İmparatorluk’ çağları arada kaynayacaktı.
Psikoloji deyince 2000’lerde akla yine Engin Geçtan geldi. ‘Hayat’ 10 baskı yaptı. Saffet Murat Tura’nın felsefi temellerini oluşturarak yazdığı kitapları yine mühimdi.