Şimdi iktidarı onlar zorluyor

Şimdi iktidarı onlar zorluyor
Şimdi iktidarı onlar zorluyor

Mısırlı Seyyid Kutup, Tunuslu Raşid Ganuşi(sağda)

Arap ülkelerindeki muhalif hareket önemli ölçüde siyasal İslam'a yaslanıyor. Sürgünden ülkesine yeni dönen Raşid Ganuşi'nin ya da Mısırlı İslamcılar Hasan el Benna ve Seyyid Kutub'un kitapları Türkiye'de de popüler

Tunus’lu lider Ganuşi
Tunus’un önemli muhalif figürlerinden Raşid Gannuşi, kimilerine göre bu ülkenin dini lideri. Kendisi söyleşilerinde bunu reddediyor ve hatta siyasi olarak artık AKP’yi örnek aldıklarını söylüyor. Dini eğitim alan, bir dönem Baasçı görüşlere yakın olduysa da daha sonra muhalif kanada geçen Gannuşi, 90’larda dağıtılan İslamcı Nahda (Devrim) partisinin lideriydi. Uzun yıllar Londra’da sürgünde yaşayan Ganuşşi ülkesine son ayaklanmaların ardından dönebildi. Ganuşşi’nin Türkçede yayımlanmış çok sayıda kitabı var.
Laiklik ve Sivil Toplum (Mana Yayınları) Filistin Sorunu ve FKÖ (Bir Yayıncılık) İslam Toplumunda Vatandaşlık Hakları (Birleşik Yayıncılık) Raşid Gannuşi ile İslami Hareket Üzerine Söyleşiler (Birleşik Yayınları)

Müslüman Kardeşler’in kurucusu
Hasan El Benna 1928’de 22 yaşındayken altı arkadaşıyla birlikte Müslüman Kardeşler’i (İhvanü’l Müslimin) kurdu. Örgüt, 30’ların sonunda Mısır siyasetinde kendini göstermeye başladı ve günümüze kadar etkili oldu. Örgütün kurucusu Benna 1949’da suikaste kurban gitti.
Hatıralarım/Müslüman Kardeşler
Hasan el-Benna , Beka Yayınları

İslamcı gencin el kitabı
Seyyid Kutup, Mısır’daki Müslüman Kardeşler’in önemli isimlerinden biri. El Ezher’de din eğitimi aldıktan sonra 40’lardan itibaren Mısır rejimini eleştiren, toplumsal dejenerasyona karşı İslam’ın yolunu savunan birisi olarak ünlendi. Kutup, Müslüman Kardeşler’e katıldıktan sonra örgütün önemli teorisyenlerinden biri oldu. Uzun yıllar hapiste kaldı, sonra darbe girişimi suçlamasıyla 1964’te idam edildi. Türkiye ’de de İslamcıların ilgi gösterdiği kitaplardan olan ‘Yoldaki İşaretler’i hapiste yazdı.
Yoldaki İşaretler
Seyyid Kutup, Pınar Yayınları 

Örgütlere uzman bakışı 
* Fransız araştırmacı Olivier Roy İslam’ı bir din olduğu kadar bir siyasal ideoloji olarak da gören hareketleri anlatıyor. Cezayir’den Türkiye ve İran ’a Suudiler’den Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetler’e geniş bir müslüman coğrafyada dolaşarak bu hareketleri inceliyor. Sonuçta bu hareketlerin ait oldukları ülkelerde hiçbirşeyi değiştiremeyecekleri gibi ilginç bir sonuca varıyor.
Siyasal İslamın İflası
Olivier Roy, Metis Yayınları

* Selin Çağlayan, bu kitabında, İslam’ın siyasi bir ideolojiye -İslamcılığa- dönüşmesini, İslam ve İslamcılık arasındaki farkı, İslamcılığın önderlerinin hayatları yaşadıkları tarihsel ve siyasal koşulların düşüncelerine etkilerine ilişkin yaklaşımları inceliyor. Tüm örgütleri ve arkasındaki sebepleri küresel bir bakışla ele alma iddiasında bir çalışma.
Müslüman Kardeşler’den Yeni Osmanlılara İslamcılık
Selin Çağlayan, İmge Kitabevi Yayınları 

* Ortadoğu araştırmalarıyla tanınan Faik Bulut, İslamiyet ideolojisiyle hesaplaşıyor. “İslamcı Örgütler” dünyada dinsel uyanışı, islamcı görüşün toplumsal temellerini, İslam’ın modernleşmeyle ilişkisini ve İslamiyetin uluslararası boyutunu tartışıyor.
İslamcı Örgütler Faik Bulut, Cumhuriyet Kitapları