Sinemanın vakanüvisi

Sinemanın vakanüvisi
Sinemanın vakanüvisi
Ülkemizde kırk yılı aşkın süredir sinema üzerine yazan nadir isimlerden biri olan Atillâ Dorsay, yazar Rıza Kıraç'ın sorularına verdiği samimi cevaplarla kişisel tarihiyle yüzleşiyor. Dorsay'ın anıları sadece yedinci sanat meraklılarını değil, Türk kültür hayatının önemli duraklarında yer almış bir Cumhuriyet aydınının itiraflarını öğrenmek isteyenleri de cezbedecek
Haber: FERİDE ÇETİN / Arşivi

Daha çok romanlarıyla tanıdığımız, ancak sinemamızın efsanevi yapımcılarından Hürrem Erman hakkındaki nostaljik eseri ve yazar Hulki Aktunç’la yaptığı nehir söyleşiyi içeren kitabıyla bu alandaki iddiasını da kanıtlayan Rıza Kıraç, şimdi de Türkiye’de sinema yazarlığını meslek haline getiren Atilla Dorsay’ın bilinmeyen yanlarını sunuyor okura. İki ayı hasbihalle geçen toplam sekiz aylık bir çalışmanın ürünü olan Sinemayı Yazan Adam’ın amacı, okurun belleğinde ayrıntılı bir Atilla Dorsay portresi yaratmak.

Önyargıdan sıyrılmak
Son yıllarda örnekleri yaygınlaşan nehir söyleşi türünde, anlatılanların doğruluğu ve okurla kurulan bağ önemlidir. Günlük konuşma havasıyla aktarılması gereken diyalogların aralarına yer yer esprilerin serpiştirilmesi ama yine de aradaki mesafenin korunması gerekir. Kıraç hem roman türündeki tecrübesinden hem de sinema sanatıyla senarist ve yönetmen olarak kurduğu yakın temasından ötürü, Dorsay’la ilişkisinin dozunu tutturmuş ve akıcı bir üslup ortaya koymuş. Her ikisi de SİYAD üyesi olan ve on yıla uzanan bir dostlukları bulunan yazarlar, sinemayla aralarındaki özel bağı çok fazla kurcalamadan, yedinci sanatın ülkemizdeki yolculuğunu tarafsız bir bakış açısıyla yansıtmaya çalışmışlar. Zaten Kıraç sorularıyla, olaylardan çok o olayların Dorsay’da bıraktığı duygusal izlerin peşinden gidiyor.
Rıza Kıraç, kitabın önsözünde röportajların başlangıcındayken Dorsay’a karşı önyargılı olduğunu ve gittikçe bu önyargılardan sıyrıldığını itiraf ediyor. İkili arasında sağlanan güven duygusu ve içtenlik kitabın tamamına sirayet etmiş. Lakin Dorsay’ın hiçbir konuda sıkıştırılmasına gerek kalmamış. Mesela Cumhuriyet gazetesinde geçirdiği yirmi yedi yılın ardından, sadece mesai arkadaşları ve gazetecilik macerasını değil, İlhan Selçuk ve Hasan Cemal gibi gazete yazarlarına ve Ergenekon davasına ilişkin cesur yorumlarını da paylaşıyor okurla... Kıraç’ın en büyük avantajı da tam olarak bu, Dorsay’ın objektif ve kendi kendiyle dalga geçebilen bir yapıya sahip olması kitabı daha da eğlenceli bir hale getiriyor. Nitekim aile tarihini araştırmamak, fazla polemikçi olmak (ilkgençliğinde yazılarını takip ettiği Metin Toker’den etkilenerek kendisine bu üslubu benimsediğini öğreniyoruz), ancak askerlik yıllarında Türk sinemasıyla barışmak, eşi Leman hanımı nişanlılık dönemlerinde üzmek, Onat Kutlar’la eksik kalan dostluğu, iyi bir caz yorumcusu olma hayali gibi konularda kendine karşı oldukça dürüst Atilla Dorsay.
Sinemayı yazan Adam, Türkiye’de bir şekilde sinemaya bulaşan herkes için özel bir yere sahip olan, Agâh Özgüç ve Burçak Evren’le birlikte sinemamızın vakanüvisi olarak da değerinin teslim edilmesi gereken, otuzu aşan sinema kitabının yanında popüler müzik, yemek ve mimarlık yazılarıyla da Türk kültür hayatında önemli bir yer edinmiş Atilla Dorsay’a kalıcı bir 70. yaş hediyesi...

ATİLLA DORSAY
SİNEMAYI YAZAN ADAM
Rıza Kıraç
Say Yayınları
2009
296 sayfa
15 TL.

Dorsay’ın kaleminden sanatçılar
Atillâ Dorsay, bu kitabında sanat ve kültür dünyasından tanıdığı ilginç kişilerin portrelerini bir araya getiriyor. Portrelerden bazılarının bu kitap için özel olarak yazıldığını da söyleyelim. Dorsay’ın Penceresinden’de tam elli portre yer alıyor.
Cahide Sonku’dan Çolpan İlhan’a, Türkân Şoray’dan Hülya Koçyiğit’e, Yılmaz Güney’den Onat Kutlar’a, Lütfi Akad’dan Metin Erksan’a, Yıldız Kenter’den İsmet Ay’a, Gülriz Sururi’den Mehmet Ulusoy’a, Vehbi Koç’tan Şakir Eczacıbaşı’na, Çelik Gülersoy’dan Vitali Hakko’ya, Halikarnas Balıkçısı’ndan Rıfat Ilgaz’a, Doğan Hızlan’dan Pınar Kür’e, Ayten Alpman’dan Sezen Aksu’ya kimler yok ki bu kitapta.

DORSAY’IN PENCERESİNDEN
Kültür ve Sanat
Dünyamızdan Portreler
Atillâ Dorsay, Remzi Kitabevi,
2009, 215 sayfa, 12.5 TL.