YENİ ÇIKANLAR

YENİ ÇIKANLAR
YENİ ÇIKANLAR
Pınar Selek, ilk baskısı 2001'de yapılan 'Maskeler, Süvariler, Gacılar'da, bir altkültür mekanı olarak Ülker Sokak'taki hayatı, travesti ve transseksüellerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla anlatıyor.
Haber: ERKAN CANAN / Arşivi

 

ETKİN İLETİŞİM
kolektif, çeviren: İlker Gülfidan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yayınları, iş dünyası, 238 sayfa

İletişimin rolü, gündelik yaşamın yanı sıra, iş dünyasında da epeyi bir zamandır önemli yer tutuyor. Son dönemlerde iletişim sorunları akademik araştırmalarda da artan ölçüde ilgi görüyor. İşte Harvard Business School Publishing tarafından yayımlanan elimizdeki kitap, iletişimin iş dünyasındaki rolünü kapsamlı bir şekilde irdeliyor. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, ikna etme sanatı; sahici konuşmanın ipuçları; parlak bir fikrin sunumunun nasıl yapılabileceği; liderlerin hitabet tarzlarını nasıl geliştirebilecekleri ve konuşmayı stresten, gerginlikten arındırmanın yolları gibi konuları ele alıyor. İş yaşamında iletişimin iyileştirilmesine yönelik uygulanabilir fikirler sunmayı amaçlayan kitap, bunun yanı sıra, kimi zaman konuşmak yerine sessiz kalmanın da iletişimin etkili yollarından biri olduğunu gösteriyor.

ŞİRİNCE MEYDAN MUHAREBELERİNİN MUFASSAL TARİHÇESİ
Sevan Nişanyan, Everest Yayınları, anı, 256 sayfa

Sevan Nişanyan, yakın zamanda İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde bulunan binalarına dair çıkan yıkım kararıyla gündeme gelmişti. Bu yıkımın büyük yankı uyandırmasının bir sebebi de, yalnızca Nişanyan Evleri’ni değil, köylüler tarafından ek yapılmış tüm evleri kapsamasıydı. Bu, hatırlanacağı gibi, Nişanyan’ın evler konusunda yaşadığı ilk sıkıntı değil. Nişanyan, Şirince’de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında da on ay hapis yatmıştı. Elimizdeki kitap, yazarın bu dönem zarfında bürokrasiyle giriştiği savaşın tarihçesi. Nişanyan, 1992’de Şirince’ye yerleşmesini, köy evlerini restore etmeye başlamasını, evlere yıkım kararının çıkmasını, kamuoyu tepkileri üzerine yıkımın durdurulmasını ve Nişanyan Evleri’nin tapusunu Nesin Vakfı’na neden bağışladığını anlatıyor.


SÜRGÜN
Sedat Erden, Artshop Yayıncılık, roman, 108 sayfa

Hava Harp Okulu’nda mezun olan Sedat Erden, bir dönem askerlik yaptıktan sonra, 1969’da ordudan ayrılarak Avusturalya’ya göçmen olarak gitti. Sydney’de iki yıl değişik işlerde çalışan Erden, daha sonra bir gemiye tayfa olarak girip, dünyanın farklı yerlerine doğru yol aldı. İşte Erden’in ‘Sürgün’ü, onun Avusturalya’da yaşarken tanık olduğu olayları ve insanları anlatan, biyografik bir roman. Avusturalya’dan insan manzaraları sunan Erden’in romanı, şiirden beslenen diliyle de dikkat çekiyor. Romanın baş kahramanı, hikâye boyunca tanık olduğu olayları ve gördüğü mekânları anlatırken, sonlara doğru kendi geçmişi ve şimdiki hayatıyla da bir hesaplaşmaya girişiyor. Bu yönüyle roman, farklı insanlara, farklı dünyalara dair maceraları, bireyin varoluş kaygıları, onun sonu gelmez sürgünlüğüyle harmanlayarak anlatıyor.

MASKELER, SÜVARİLER, GACILAR
Pınar Selek, Ayizi Kitap, sosyoloji, 208 sayfa

Pınar Selek, ilk baskısı 2001’de yapılan ‘Maskeler, Süvariler, Gacılar’da, bir altkültür mekanı olarak Ülker Sokak’taki hayatı, travesti ve transseksüellerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla anlatıyor. İstanbul Beyoğlu’ndaki Ülker Sokak’ta, 1996 baharında çok yönlü bir düzenleme operasyonu yaşandı. Operasyonla amaçlanan, travesti ve transseksüeleri sokaktan sürmekti. Fakat sokak sakinlerinin bu düzenlemeye karşı verdiği mücadele, olayın uzun süre gündemde kalmasına vesile oldu. İşte Selek, sosyolojik-siyasî bir bakış açısıyla, bu sürecin derli toplu bir panoramasını sunuyor. Ataerkil dışlama ve eşcinsellik altkültürünü Türkiye bağlamında inceleyerek çalışmasına başlayan Selek, Ülker Sokak’ta yaşanan şiddeti, hem mekânı “temizlemeyi” amaçlayan dışlayan aktörler hem de burada yaşayan dışlananların gözünden anlatıyor.