Yeni çıkanlar

Yeni çıkanlar
Yeni çıkanlar
Haber: ERKAN CANAN / Arşivi

AVRUPA’DA YEZİDİLİK
Philip G. Kreyenbroek, çeviren: Hikmet İlhan, Avesta Yayınları, din, 309 sayfa

Zerdüştlük konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen Philip G. Kreyenbroek ‘Avrupa’da Yezidilik’te, diasporadaki Yezidiler’in yaşamını konu ediniyor. Bu, Ortadoğu kökenli dini azınlığın genç ve yaşlı kuşaklarıyla yapılan söyleşilerle oluşturulan çalışma, bir yandan Yezidilerin dünya ve din görüşlerininin ayrıntısına inerken, öte yandan da, onların diasporada nasıl sosyalleştiklerini ve Batı dünya görüşünü ne ölçüde benimsediklerini araştırıyor. Yezidi dininin tarihsel serüveniyle kitabına başlayan Kreyenbroek, diaspora Yezidilerinde dini terbiye ve öğretimi; onların Batı kültürüyle ilgili tutumlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor.

MAHİR
Turhan Feyizoğlu, Alfa Yayınları, biyografi, 807 sayfa

Turhan Feyizoğlu; Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Sinan Cemgil ve Mustafa Suphi gibi, sol siyasetin simge isimlerin biyografilerini yazmıştı. Bu kitaplardan biri de, yeni bir baskıyla raflardaki yerini alan ‘Mahir’di. Yazar, Türkiye tarihinin önemli devrimcilerinden Mahir Çayan’ın biyografisini kaleme getiriyor. Kitap, Çayan’ın hayatının izini sürerken, Türkiye tarihinin en gerilimli zaman dilimini oluşturan 1965-1972 yıllarının nitelikli bir panoramasını da çiziyor. Çalışma böylece, Mahir Çayan’ın yanı sıra, o günlerin siyasal olaylarının içinde yer alanların, bu olaylardan etkilenenlerin ve o dönemin bir öyküsü olarak da okunabilir.

GORGİAS
Platon, çeviren: Furkan Akderin, Say Yayıncılık, felsefe, 173 sayfa

Platon’un en uzun diyaloglarından biri olarak kabul edilen ‘Gorgias’, aynı zamanda Sokrates’in felsefesi ve yöntemiyle ilgili en ayrıntılı metin. Diyalog, Sokrates’in ahlak öğretisinin temellerini ve çürütme yönteminin farklı örneklerini barındırmasıyla önemli bir kaynak. ‘Gorgias’, retorik konusu etrafında dönen bir diyalog olmakla beraber, retorik üzerinden, neyin insan için gerçekten iyi, neyin gerçekten kötü olduğu gibi daha derin ve önemli konulara da uzanır. Sokrates diyalogun ilk bölümünde, akıl yerine duyguları öne çıkaran ve felsefenin yerine retoriği koyan Gorgias’ı, mantıksal çürütme tekniğini uygulayarak eleştiriyor.

KIZIL FEMİNİSTLER
Emel Akal, İletişim Yayınları, inceleme, 315 sayfa

Emel Akal, nitelikli çalışması ‘Kızıl Feministler’de, 1975’te kurulan İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) kadın hareketindeki yerini inceliyor. İKD, Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ilk kez yığınsal olarak kutlayan, ilk kadın yürüyüşlerini düzenleyen bir dernek olmasıyla, Türkiye kadın hareketi tarihinde önemli bir yere sahip. Akal çalışmasına, sosyalist hareketin gelişimini ve 1970’li yıllara kadar Türkiyeli kadınların sosyalist harekette nasıl varolduklarını irdeleyerek başlıyor. Yazar devamında da, İKD’nin nasıl kurulduğunu, sosyalist solda kadın sorunuyla ilgili yapılan değerlendirmeleri ve derneğin faaliyetlerini ele alıyor.

BÜYÜK OYUN ve İÇİMİZDEKİ CEHENNEM
Abdullah Rıza Ergüven, Berfin Yayınları, roman, 125 sayfa

Şair, yazar, denemeci, eleştirmen ve düşünbilimci Abdullah Rıza Ergüven’in ‘Büyük Oyun ve İçimizdeki Cehennem’ isimli romanı Berfin Yayınları aracılığı ile okuyucuyla buluştu. Daha önce yayımlanan eserlerinden dolayı ‘Anadolu insanını uyandırıyor’ ve ‘dine hakaret’ gibi gerekçelerle hapis cezası alan ve çeşitli suçlamalarla hakkında soruşturma açılan yazar, tüm baskılara ve yıldırılara rağmen yazın hayatını korkusuzca sürdürmeye devam etti. 2001 senesinde hayata veda eden Abdullah Rıza Ergüven, ‘Büyük Oyun ve İçimizdeki Cehennem’ adlı romanında aşkı ve aydınlanmayı harmanlayarak okuyucuya sunuyor.

SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE
Fırat Sunel, Profil Yayıncılık, roman, 400 sayfa

Fırat Sunel, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu ve genelikle mesleki deneyimlerini ve anılarını kitaplaştıran diplomatlardan farklı olarak ‘Salkım Söğütlerin Gölgesinde’ adlı romanıyla karşımızda. Gürcistan’da görev yaptığı dönemde, Ahıska Türkleri’ni tanıyarak hikâyelerinden etkilenen Sunel, Ahıska’da yüz binden fazla insanın bir gecede yük vagonlarıyla Orta Asya’ya sürgün edilmelerini, sürgün yolunun nasıl bir ölüm yoluna dönüştüğünü anlatıyor. Sunel, Kafkasya’nın renkli, masalsı yaşamını ve karakterlerini de anılarından yola çıkarak edebi bir dille okuyucuya sunuyor.

KUVAYI MİLLİYE RUHU
Samet Ağaoğlu, Yapı Kredi Yayınları, siyaset, 235 sayfa

Samet Ağaoğlu ‘Kuvayı Milliye Ruhu’nda, 23 Nisan 1920’den 1 Nisan 1923’e kadarki dönemde, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılmış konuşmalara yer veriyor. 30 cildi bulan dönemin Meclis tutunaklarından seçilmiş konuşmaların okurlara sunulduğu çalışmada, ilk meclisin çatısı altında yaşanmış tartışmalar, mücadeleler, Türkiye’nin geleceğine yön veren kararlar ve bu kararların ortaya çıkma süreçleri anlatılıyor. Ağaoğlu, ilk kez 1944’te yayımlanıp daha sonra tekrar baskıları yapılan çalışma için, detaylı önsözler kaleme almış. Bu önsözler de, geçen süre içinde Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeleri kayıt altına almalarıyla önemli.

İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI
Murat Şeker, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları, inceleme, 194 sayfa

Murat Şeker’in elimizdeki çalışması, İstanbul’un yaşam kalitesini, veri ve analizler yoluyla araştırıyor. İstanbul’un 39 ilçesinden insanlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle oluşturulan kitap, ilçelere ait değişkenlerden yararlanarak yaşam kalitesi endeksine ve saha görüşmelerinden hareketle de şehrin standart bir yaşam kalitesine ulaşıyor. Kitap, şehirde yaşayan insanların hayat kalitesini ölçerken, aile yaşamından konuta, iş yaşamından sağlığa, ekonomik yapıdan kentsel memnuniyete uzanan geniş bir yelpazede göstergeler barındırmasıyla, İstanbullular ve şehrin yöneticileri kadar, konuyla ilgilenen akademisyenlere de hitap edecek nitelikte.

KAPİTALİZM HAKKINDA SİZE SÖYLENMEYEN 23 ŞEY
Ha-Joon Chang, çeviren: Belgin Tupal, Say Yayıncılık, iktisat, 340 sayfa

İktisatçı Ha-Joon Chang, ‘Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey’de, serbest piyasacıların veya daha açık tabirle neo-liberal ekonomistlerin kapitalist sistem konusunda söylemedikleri ya da dile getirmekten imtinayla kaçındıkları gerçekleri anlatıyor. Başta söylemekte fayda var: kitap, anti-kapitalist bir manifesto olarak değerlendirilmemeli. Zira, serbest piyasa eleştirisini merkeze alarak çalışmasını inşa eden Chang, kapitalizmin halen insanlığın yaratmış olduğu en iyi sistem olduğuna inanıyor. Yazar, yalnızca kapitalizmin son otuz yıldır dünyaya egemen olan şeklini, yani serbest piyasa kapitalizmini eleştirmekle yetiniyor.

KASAP
editör: Emine Gürsoy Naskali ve Hilal Oytun Altun, Tarihçi Kitabevi, tarih, 195 sayfa

Türkiye’de kahvehanecilik, ayakkabıcılık ve kuklacılık gibi, Türk tarihinin belli başlı meslek gruplarıyla ilgili yapılmış azımsanmayacak sayıda çalışma bulunuyor. Bu kitap da, söz konusu mesleklerden olan kasaplığa odaklanıyor. Kitapta, kasaplıkta kullanılan araç ve gereçlerin isimlerinden, kasap dükkanı ile mezbahanenin mimari özelliklerine uzanan birçok ayrıntı yer alıyor. Çalışmada ayrıca, kasaplığın halk ve divan edebiyatında kendine nasıl yer bulduğu da araştırılıyor. Çalışmaya yazılarıyla katılan isimler ise şöyle: Pınar Kasapoğlu Akyol, Baktıbek İsakov, Priscilla Mary Işın, Ebru Zeren, Gözde Sazak, Fuzuli Bayat ve Yunus Kaplan.

DENİZLERİN ŞEKİBE ABLASI
hazırlayan: Serpil Güvenç ve Sultan Özer, Evrensel Yayınları, biyografi, 224 sayfa

‘Denizlerin Şekibe Ablası’, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’in mücadeleyle dolu yaşam öyküsünü anlatıyor. Şekibe Çelenk’in hayatı, Türkiye sol hareketinde önemli bir role sahip. Zira Şekibe Hanım, Nâzım Hikmet’i görmek için Halit Çelenk’le Bursa yollarını arşınlamış; varoş kahvelerinde, Türkiye’nin TBMM’de temsil edilen ilk yasal sosyalist partisi TİP’i ve sosyalizmi anlatmış; partinin, Meclis’teki kanun tasarılarının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ve meşhur Kavel direnişinin isim analığını üstlenmiş bir isim. Çelenk’in hayatının ayrıntılarına inen kitap, Türkiye yakın tarihine de ışık tutuyor.

FELSEFE ARACILIĞIYLA DÜŞÜNME
Chris Horner ve Emrys Westacott, çeviren: Ahmet Arslan, Phoenix Yayınları, felsefe, 303 sayfa

İki yazarlı ‘Felsefe Aracılığıyla Düşünme’, filozofların uzun süredir tartıştıkları, felsefenin belli başlı problemlerini ele alıyor ve bunu yaparken, felsefi düşünmeyi gündelik hayata uyarlamaya çalışıyor. Yazarlar bu problemleri, metafizik, bilgi kuramı, zihin felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve din felsefesine uzanan geniş bir yelpazede bir araya getiriyor. Felsefe aracılığıyla gerçekleştirilen bir düşünme ve sorgulama deneyimini sunmayı amaçlayan kitap, genelde zor olduğu düşünülen felsefi argümanları anlaşılabilir bir üslupla dile getirmesiyle de, her seviyeden okura hitap ediyor.