A'dan Z'ye Türk edebiyatı

Türk edebiyatının ünlü ünsüz tüm kalemlerini, yaşam öyküleri ve eserleriyle içinde barındıran kelimenin tam anlamıyla...

İSTANBUL - Türk edebiyatının ünlü ünsüz tüm kalemlerini, yaşam öyküleri ve eserleriyle içinde barındıran kelimenin tam anlamıyla görkemli bir başvuru kaynağı yayınlandı. Türkiye Türkçesiyle telif eser vermiş hemen bütün şair ve yazarlar Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan iki ciltlik
'Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nde toplandı. Şinasi'den günümüze, modern Türk edebiyatınının şair ve yazarlarını eksiksiz biçimde sunmayı amaçlayan ansiklopedi, 'sözlük' kapsamını aşamayan çalışmalarla sınırlı kalmış bir alanda nitelik ve nicelik üstünlüğü bakımından dikkat çekiyor.
İki yılda hazırlanan 'Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nde toplam 2 bin 126 şair ve yazar yer alıyor. Bunların 453'ü daha önce hiçbir sözlükte yer almayan isimlerden oluşuyor. Başta Milli Kütüphane ve Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi olmaz üzere Ara Güler, İsa Çelik ve Agah Özgüç'ün arşivlerinden yararlanan ansiklopedi, yer verdiği edebiyatçı sayısından keyfi değerlendirmelerden uzak içeriğine, basımında gösterilen titizlik ve kaliteden, kullanma kolaylığı sağlayan sistematiğine edebiyata uzak yakın ilgili herkes için önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.
38 uzman çalıştı
Ansiklopedi, modern Türk edebiyatını tüm yazarlarıyla eksiksiz biçimde sunmayı, şair ve yazarları biyografi ve yapıtlarının yanı sıra, edebiyattaki yeri ve etkileriyle de konumlandırmayı amaçlıyor. Eser, bu amaç doğrultusunda 38 kişilik uzman yazar kadrosunun desteğiyle '19. ve 20. yüzyılda Türkiye Türkçesiyle telif eser vermiş tüm yazar ve şairler' genel ölçütünden hareketle hazırlanmış.
'Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nin nasıl hazırlandığına gelince... Biyografik bilgileri birinci elden edinmek veya doğrulatmak amacıyla yaşayan tüm edebiyatçılara (hayatta olmayanların yakınlarına) gönderilmek üzere bir 'bilgi formu' hazırlanmış. Gönderilen 1200 bilgi formuna 900 kişiden yanıt alınmış. Yayın kurulunun hazırladığı listede yer almasına rağmen kendisi veya yakınlarına ulaşılamayan 150 isim ve 'herhangi bir ansiklopedik yayında yer almak istemediği'ni belirten yaklaşık 15 kişi kapsam dışı tutulmuş. (Kültür Sanat)
Tanzimat'tan Günümüze Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 cilt, 944 sayfa, 100 milyon lira.