AKM için suç duyurusu

AKM için suç duyurusu
AKM için suç duyurusu
Kültür Sanat-Sen, AKM'nin onarım çalışmaları sonucunda 'tahrip olduğu ve kullanılamaz duruma getirildiği' gerekçesiyle ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL- KESK’e bağlı Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen), yaklaşık 2 yıldır kapalı bulunan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) onarım çalışmaları sonucunda "tahrip olduğu ve kullanılamaz duruma getirildiği" gerekçesiyle ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kültür Sanat-Sen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Kültür Forumu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Pen Yazarlar Derneği, Sinema Emekçileri Sendikası, Sinema Eserleri Meslek Birliğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri AKM önünde bir araya geldi.

"AKM onarımını başlatmayanlardan hesap soruyoruz" yazılı pankart açan grup adına konuşan Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, AKM’nin 2008 yılının Haziran ayından itibaren "tadilat yapılacağı" gerekçesiyle kapalı bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu nedenle sanat faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.

Demirkaya, açtıkları dava sonucunda, merkezin yıkım ve tadilat çalışmalarının, yasaya ve mevzuata aykırı bulunarak iptal edildiğini anımsatarak, "Bu süre içerisinde yapılan tadilat ve onarım çalışmaları sonucunda AKM tahrip olmuş ve kullanılamaz durumda bırakılmıştır. Bunun sonucunda söz konusu yerde sanat çalışmaları icra edilemez hale gelmiş ve sanat çalışmalarının yapılması için İstanbul’un çeşitli yerlerinde kiralık mekanlar tutularak, kamu zarara uğratılmıştır. Ayrıca, AKM’nin kapalı olması nedeniyle halk, opera, bale, tiyatro, koro topluluklar ve orkestra temsilcilerinden yoksun kalmıştır" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, kendi iradesinde olan tescilli yapının korunmasına ilişkin tedbirleri almakla sorumlu olduğunu belirten Demirkaya, Bakanlığın yapılan onarım işinde gerekli denetim görevini yerine getirmediğini ve yasa hükümlerini ihlal ettiğini savundu.

AKM’nin, koruma ilkelerine uygun olarak onarımının bir an önce yapılmasını ve İstanbul halkının hizmetine açılması gerektiğini dile getiren Demirkaya, şunları söyledi:

"Halen yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre, bu onarım için kaynak aktarmakla görevlendirmiş olan bir tüzel kişiliğin kaynak aktarmamasının yasal bir dayanağının olması gerekir. Henüz yasal süresi dolmadan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı, bu görevi yerine getirmekten kaçınması keyfi bir karardır. Bizler demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşları olarak, İstanbul halkının yeniden AKM’de kültür ve sanatla buluşması amacıyla vermekte olduğumuz mücadelenin devamı olarak merkezin onarımında ihmali ve kusuru olanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


    ETİKETLER:

    Cunda