Başka türlü bir 'selfie' sergisi

Başka türlü bir 'selfie' sergisi
Başka türlü bir 'selfie' sergisi
Galerist, figüratif ve hipergerçekçi eserleriyle dikkat çeken genç sanatçı Rasim Aksan'ın selfie çılgınlığına farklı bir açıdan baktığı 'Narcissus' başlıklı sergisiyle yeni sezona girdi.

Rasim Aksan’ın eserleri içinde bulunduğumuz görsel ve kültürel bombardımana vurgu yaparken, sanatçı bu sergi aracılığıyla son dönemin en popüler olgularından, günümüzün ‘Narcissus’larını yaratan selfie’yi (özçekim) farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Günümüzde sosyal medyada en sık rastlanan içeriklerden biri olan selfie, herkesin kendini önemli ve güzel hissetme arzusu ve başkaları tarafından bunun onaylanması isteğiyle hayat bulurken Aksan’ın sıradışı yorumuyla yeni bir bağlam içerisinde sunuluyor.

Aksan’ın büyük boyutlu tuval çalışmalarının yanı sıra detaylı kara kalem kağıt işlerinin yer aldığı sergide sanatçı kompozisyonlarını, internetten seçtiği ya da kendisine gönderilen imajlardan aldığı kesitler aracılığıyla oluşturuyor. Parlak ve can alıcı renkleriyle tuvalden fırlayacakmış gibi izleyiciye tepeden bakan hayvan portreleri, ilk bakışta absürd olarak algılansa da, özünde sanatçının insan figürlerini kullandığı çalışmalarıyla benzer bir çıkış noktasına sahip. 

Aksan’a göre insanlar temelde sosyal hayvanlardır ve bu doğrultuda da sevilme, onaylanma, ait olduğu gruplara kabul edilme iç güdüsüyle hareket ederler. Her ne kadar özçekim kişinin kendisini, yakından ve zaman zaman tüm mahremiyetini ortaya koyarak çekmesi olsa da, bu tamamen dış dünyanın beğenisine yönelik olarak yapılan bir hareket değildir, aynı zamanda kişinin kendi imajindan haz almasıdır.

Sanatçının eserlerinde, ön planda görülen genç kadın bedenlerinin ötesinde, kimi zaman aynadan yansıyan, kimi zaman da arka plandan seçilen detaylar, bir anlık da olsa bizi öznelerin yaşam alanlarına dahil ediyor. Aksan’ın çalışmaları, sosyal medya ile teknolojinin kişisel ve toplumsal sınırlarının değişmesindeki rolünü ve bireyler üzerindeki politik ve sosyo-psikolojik etkisini de irdeliyor.

Rasim Aksan’ın ‘Narcissus’ başlıklı sergisiyle 18 Ekim’e kadar açık.