Bir bilim olarak sanat

Bir bilim olarak sanat
Bir bilim olarak sanat
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, günümüz sanat kuramcılarını yetiştirmek amacıyla Türkiye'de bir ilk olan Sanat Bilimi doktora programı açtı.

20. ve 21. yüzyıldaki baş döndürücü bir hızla yaşanan sanatsal gelişmeler, aynı zamanda karmaşıklaşan görsel birikimi ve yeni sanatı anlamlandırabilmek için gereken kuramsal bilgi ihtiyacını da beraberinde getirdi.
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni açtığı ve Türkiye ’de bir ilk olan Sanat Bilimi Doktora Programı, sanat ve sanat kuramı alanında bilim uzmanlığı düzeyinde eğitim vermeyi hedefliyor.
Sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alan disiplinlerarası bir eğitim modeline dayanan doktora program kapsamında kuramsal derslerin yanı sıra uygulamalı stüdyo dersleri de yer alacak.
Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı Halil Akdeniz, programla ilgili “Sanat üzerine yazı yazıp değerlendirme yapacakların, sanatı üretim aşamasından itibaren süreçleri yaşayarak deneyimleyecekleri, işin mutfağını tanımaya yönelik bir program bu. Sonuçta kuram dediğimiz şey, yani yorum , eleştiri ve değerlendirme, uygulamanın içinden gelişmektedir” yorumu yapıyor.
Seminer-konferans, workshop ve benzeri etkinliklerle, yurtiçinden ve yurtdışından davetli sanatçı, eleştirmen ve Artist in Residenz sanatçı programlarıyla da desteklenecek program, 2013 güz döneminde eğitim-öğretime başlayacak.