Bir zamanlar Sovyetler

Bir zamanlar Sovyetler
Bir zamanlar Sovyetler
Kuad Galeri, 14. İstanbul Bienali dolayısıyla, Kiev Bienali eş-küratörü Georg Schölhammer'in Türkiye'nin iki komşu ülkesinden Gürcistan ve Ukrayna'dan beş sanatçıyla düzenlediği bir sergiyi ağırlıyor.

Kuad Galeri’de açılan serginin adı “Manifesto Düşünme Biçimi-Bir Yokolma Yolu”.  Her ikisi de coğrafi-siyasal kırılma alanında yer alan iki Avrupa başkentinin- Kiev ve Tiflis- tarihi ve güncelliği üstünde gelişiyor. Bu kentlerin gerçeklerini belirleyen çatallı yollar, etkiler ve ikilemler ve paylaştıkları ortak miras sergideki Ukrayna ve Gürcstan doğumlu beş sanatçının işlerinde yansıtılıyor. Her iki ülkenin çeşitli Avrupa (ve Asya ) etki alanları arasındaki dıştan gelen çoklu tasarımların biçimlendirdiği el değiştirmelerde oynadığı önemli rolü aydınlatan yerel anlatılar gelenekler, kümelenmeler ve bellekten yola çıkıyorlar. Serginin kavramsal çerçevesi şöyle özetleniyor: “Post-sovyet koşullar, tarihsel kümelenmelerin uyuşmazlığı, kendilerini kanıtlamaya çalışan halkların çabası ve iki ülkenin sınırlarındaki gerilimler ve silahlı çatışmalara yapıtlar biçim veriyor- bu manifestolar, düşünceler ve biçimlerdeki cinsiyetçi bir yeniden-bağlamlamalar bu Avrupa bölgelerinin toplumlarına derince kazılmıştır. Güncel bölgesel istikrarsızlığa, iktidara egemen olma hırslarına ve “ulus”un kültürel heterojenliğini öne sürmeye meydan okumak bu sergi projesinin amacıdır.”

1 Eylül ’de açılan sergi, 31 Ekim’e kadar görülebilir


  ETİKETLER:

  Avrupa

  ,

  Asya

  ,

  Galeri

  ,

  sergi

  ,

  eylül

  ,

  Kiev

  ,

  Güncel

  ,

  Ukrayna