Borusan Contemporary'de bu hafta sonu gördünüz gördünüz...

Borusan Contemporary'de bu hafta sonu gördünüz gördünüz...
Borusan Contemporary'de bu hafta sonu gördünüz gördünüz...

'Carsten Nicolai: Tuhaf Cezbediciler' sergisinden...

Cumartesi ve pazar günleri gezilebilen Rumelihisarı Perili Köşk'teki ofis müze Borusan Contemporary'de açılan ve tüm dünyadan çağdaş sanatın seçkin örneklerini bir araya getiren üç sergi; 'Carsten Nicolai: Tuhaf Cezbediciler', 'Essential Matters: Çin'de Moving Image Kavramı' ve 'Ortak Zemin: Hava'yı görmek için son şans! Her üç sergi de 23 Ağustos'ta sona erecek.

CARSTEN NICOLAI: TUHAF CEZBEDİCİLER
Berlin’de yaşayan sanatçı Carsten Nicolai, Tuhaf Cezbediciler sergisinde bilimsel modelleri doğa olaylarına dikkat çeken yaratıcı araçlar olarak kullanıyor. Borusan Contemporary’nin sanat direktörü Kathleen Forde küratörlüğündeki sergide, ısı dalgalarının görselleştirilmesinden radyasyon sinyallerinin sesli anlatımına kadar farklı deneyimler yer alıyor ve bunlar fark edilemeyeni tanımlamayı izleyicilere bizzat yaşatıyor. Normal koşullarda çok ender yaşanabilecek bu deneyim izleyicinin algısında değişiklik yaratıyor.

Karakteristik olarak minimal bir estetik anlayışa sahip Nicolai’nin çalışmalarında içeriğe ilham veren tema, insana sınırlı kaynakların tam tersini çağrıştıran doğa olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının çalışmalarındaki bu organik gerilim, sıklıkla belirli eylemlerin ve tepkilerin sergilendiği, felsefi olarak bu ilişkileri çözmesi konusunda izleyiciyi tetikleyen dinamik bir sistem gibi çalışıyor.

Tuhaf Cezbediciler sergisi, temelinde Borusan Contemporary’deki özel sergi alanlarını; kar kristalleri ve bulutlardan, algılamakta zorlandığımız; fakat hayatımızda var olan radyasyon ve frekanslara kadar geniş bir yelpazede elementler içeren bir ortama dönüştürüyor.

ESSENTIAL MATTERS: ÇİN’DE MOVING IMAGE KAVRAMI

Yan Xing
Necmi Sönmez’in küratörlüğündeki ‘Essential Matters’ grup sergisi, Türkiye’de ilk defa çağdaş Çin sanatının önde gelen ‘moving image’ ve video çalışmalarını ziyaretçilere sunuyor. 30’u aşkın yeni medya sanatçısının çalışmalarından oluşan sergi, belli metaforlar üzerinden Çin’deki farklı kuşaklara odaklanıyor. Davet edilen sanatçıların Çin toplumunu farklı perspektiflerden incelemesi, Essential Matters sergisinin farklı metaforlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor. Video çalışmalarını etkileyici ve dahice yapan en önemli özellik ise, sanatçıların bireysel, kavramsal ve hayali kararlarıyla “gerçeklikleri” yakalama çabası oluyor. Sergide Zang Peili’den (d. 1957) Tao Hui’ye (d.1987) kadar gerçek zamanlı medyumları ve video tekniklerini kullanan farklı kuşaklar temsil ediliyor. Bu çeşitlilik ayrıca serginin kavramsal çerçevesinde belirleyici bir rol oynuyor. Farklı kuşak sanatçılarının eserleri, sergiye tarihsel bir bakış açısı verirken aynı zamanda izleyicileri Çin çağdaş sanatındaki değişik yaklaşımları kavramaya davet ediyor. Eserlerin ortak paydası, izleyicilere birbirinden farklı hayal dünyalarını deneyimleme imkanı vermesi.

ORTAK ZEMİN: HAVA

Charles Xelot
Nazlı Gürlek’in küratörlüğünü yaptığı ‘Ortak Zemin: Hava’, 2014-15 boyunca sürmekte olan ‘Ortak Zemin: Toprak, Su, Hava – Borusan Contemporary Koleksiyonu’ndan Seçkiler’ sergi dizisinin üçüncüsünü oluşturuyor. Borusan Contemporary koleksiyonuna tematik bir bakış sunmayı amaçlayan ve birbirleriyle ilişkili üç sergiden oluşan bu dizi, koleksiyondan eserleri toprak, su ve hava “müşterek” kavramlarıyla olan ilişkileri üzerinden seçerek bir araya getiriyor. Perili Köşk binasına özgü sergileme yaklaşımı kapsamında bu eserler, Borusan Holding’in yönetim merkezi olarak kullanılan ofis mekanlarında hafta sonları ziyaretçilere açılıyor.
‘Ortak Zemin: Hava’, çağdaş sanat ve dünyayla ilişkilenmenin bir yolu olarak, havanın çeşitli temsilleri ve havayla ilişkili bir dizi dünyevi meseleyle ilişki kurmayı öneriyor. Herkese ait kaynaklar, yani müştereklerimiz olan toprak, su ve havanın, eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetimi dünya üzerindeki yaşamımız açısından büyük önem taşıyan bir konu. Sergi bunun, havayla biçim veya içerik açısından ilişkilenen çok sayıda yapıt içeren kurumsal bir koleksiyondan yapılmış bir seçki bağlamında anlamının ne olduğuna odaklanıyor. Fotoğraf, video, neon ve baskı gibi farklı mecralarda üretilmiş çok sayıda yapıtı bir araya getiren sergi, havanın çeşitli temsillerini içeriyor.
Cumartesi ve pazar günleri gezilebilen Rumelihisarı Perili Köşk’teki ofis müze Borusan Contemporary’deki ‘Carsten Nicolai: Tuhaf Cezbediciler’, ‘Essential Matters: Çin’de Moving Image Kavramı’ ve ‘Ortak Zemin: Hava’ sergileri 23 Ağustos’a kadar sürecek.