Bu dizeler Balkanlar'dan

Türkiye'de bir ilke imza atan Hasan Mercan, hazırladığı 'Balkanlar'da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi'nde beş Balkan...

İSTANBUL - Türkiye'de bir ilke imza atan Hasan Mercan, hazırladığı 'Balkanlar'da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi'nde beş Balkan ülkesinde yaşayan Türk şairlerinin şiirlerini bir araya getirmiş. Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya çağdaş Türk şiirleriden örnekler içeren antoloji, Balkanlar'da bir yandan benliklerini koruma savaşı verip, bir yandan anadillerinde şiir yazma uğraşını sürdüren şairlerin ve şiirlerinin Türkiye'ye tanıtılmasını amaçlıyor.
Akademik titizlik eseri
Antolojinin hazırlanması ve yayımlanmasında Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Aydın Sezgin'in büyük katkıları olmuş. Prof. Mustafa İsen, Mustafa Balbay ve Feyyaz Sağlam da çalışmaya katkısı olan isimlerden bazıları.
Talat S. Halman antolojiye yazdığı önsözde, Balkan Türkleri ve şairlerinin, Osmanlı'nın dağılmasından sonra başka devletlerin, dinlerin hâkimiyeti altında kalıp, 'kendi yurtlarında sürgün' hayatı yaşadıklarına ve özbenliklerini korumak için Türkçeye dört elle sarıldıklarına dikkat çekiyor. Halman'a göre şiirlerin 'gurbet türküleri'ni hatırlatan içeriği ve 'değişik tatlar' içeren Balkan Türkçesi de bundan kaynaklanıyor.
Hasan Mercan kendi önsözünde Çağdaş Balkan edebiyatı tarihini inceliyor. Balkan Türklerinin çağdaş edebiyatları 1944 yılında 'dallanıp budaklanıyor' fakat siyasi olaylar nedeniyle gelişimi ülkeden ülkeye değişiklikler gösteriyor.
Yugoslavya ve Makedonya Türklerinin edebiyatları 1951 yılından sonra gelişiyor, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan edebiyatları ise uğradıkları yasaklamalar ve duraklamalar nedeniyle ancak 1959'da gelişebiliyor. Romanya edebiyatının benzer güçlüklerin üstesinden gelmesi ise 1965-1970'i buluyor. Eserde beş Balkan ülkesinden 117 şairin 300'ü aşkın şiiri yer alıyor. (Kültür Sanat)