Dalgın kızların, kırılgan oğlanların dünyası

Dalgın kızların, kırılgan oğlanların dünyası
Dalgın kızların, kırılgan oğlanların dünyası
'Unutmadığım Şeyler Var', ressam Barış Kara'nın Galeri Eksen'de açtığı ilk kişisel sergisinin adı.
Haber: ŞAMİL YILMAZ / Arşivi

Sergi, renklere ve onların birbirlerine doğru hareketine/akışına adanmış resimlerden oluşuyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir dünya hali’nin; birine ya da bir şeye ‘derinden’ meyil taşımanın, o şeye eğilimli olmanın hafızasını renklerle uyandırmış Kara. Anlatılan, insan ruhunun henüz dolup katılaşmadığı ‘imkân’ yüklü bir zamanın hikâyesi.
Sergideki resimler masalsı bir kırılma taşıyor. Fakat yine de masalın kendisi değiller, gerçekliğin kendisi de olmadıkları gibi. Gerçekliğin ve masalın henüz oluşmadığı, ikisinin birbirlerine benzediği bir aralığın içine yerleşmiş Barış Kara. Dalgın kızların, kırılgan oğlanların ve onlarla birlikte var olan başka tuhaf ‘şeylerin’ dünyası burası. Kanatlanmış mektup zarfları, perimsi şaşkın yaratıklar, ateş rengi narlar, boşlukta yüzen kâğıt gemiler gibi ‘şeyler’, renge kesmiş bir mekânın içinde birbirlerine doğru akışa geçmişler. 

Sergideki resimlerin en dikkate değer yanı renklerin bu tuhaf hareketi. Barış Kara, renkleri iradeyle dolduran bir ressam. Açıkça figüratif olmalarına rağmen, her şekil, önce renk olarak algılanıyor. Bir yerden sonra, ancak resim yüzeyinde tanık olunabilecek bir hikâyenin içinde olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz.
Şunu söylemek kaçınılmaz galiba: İyi sanat , birçok şeyin yanı sıra, kendi ham malzemesinin radikal onayından da tanınır. Bizi dünyanın dil olduğuna, görüntü olduğuna, ses ya da hareket olduğuna –bir an için- ikna eden bir büyü taşırlar. ‘Unutmadığım Şeyler Var’, belki de o ana dek hiç fark etmediğimiz bir gerçeği ‘yeniden’ hatırlamak için de bir fırsat olabilir.


  ETİKETLER:

  Dünya

  ,

  sanat

  ,

  Resim

  ,

  Fırsat

  ,

  sergi