Edirne'nin ilk sineması kapandı

Edirne'nin ilk sineması olan Serhat Sineması, kapandı. Sinemanın sahibi Halise Kamer İşmen, sinemayı müşteri azlığı...

EDİRNE - Edirne'nin ilk sineması olan Serhat Sineması, kapandı. Sinemanın sahibi Halise Kamer İşmen, sinemayı müşteri azlığı yüzünden
kapattıkların belirterek, "Sinemaların bu duruma gelmelerinin asıl sebebi film şirketleridir" dedi. İşmen, Edirne'de ilk sinemanın 1938 yılında Yeni Sinema adıyla açıldığını ve kendilerinin bu sinemayı 1963 yılında alarak adını Serhat Sineması
olarak değiştirdiklerini söyledi. Edirne'nin nüfusunun 40 bin olduğu 1964 yılında, ilde 10 sinema olduğunu ifade eden İşmen, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden insanlar sinemalara giderdi. Video ve televizyonların yaygınlaşması ile sinemalara olan talepler giderek azaldı. Bunun yanında 1970'li yıllarda yaşanan erotik film krizi, aileyi sinemadan uzaklaştırdı. Sinemaların kapanma noktasına gelmesinin asıl sebebi film şirketleridir. Şirketler farklı illerde, birden fazla salonu olan sinema açarak, bizim gibi küçük işletmelerin rekabet gücünü azaltıyor. Bu nedenle 37 yıllık sinemamızı kapattık."
Edirne'de şu an sadece yedi salondan oluşan iki sinema hizmet veriyor.