Eleştirmen ve yayıncılardan Hebdo açıklamaları

Eleştirmen ve yayıncılardan Hebdo açıklamaları
Eleştirmen ve yayıncılardan Hebdo açıklamaları
Charlie Hebdo katliamı dolayısıyla Türkiyeli sinema ve sanat eleştirmenleri ile yayıncılardan arka arkaya kınayan açıklamalar geldi.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA-TR), Sinema Yazarları Derneği SİYAD ve Türkiye Yayıncılar Birliği Charlie Hebdo Dergisi’ne yönelik katliamı kınayan açıklamalar yayımladı.

SANAT ELEŞTİRMENLERİ: İNSANLIK DEHŞETİ
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA-TR) tarafından yapılan açıklamada “Bu katliam Dünya ’nın birçok bölgesinde terör yaratan, kutsal değerler üzerinden yürütülen kışkırtıcı politikaların kanlı bir yüzünü daha göstermektedir” deniliyor. Eleştirmenlerin açıklaması şöyle devam ediyor: “Bu eylem her şeyden önce düşünce ve ifade özgürlüklerine yapılan bir saldırıdır. Farklı inanç, inanış ve yaşam biçimlerini kabul ederek barışçıl bir toplumda yaşama hoşgörüsünü ortadan kaldırmaya yönelik kışkırtma ve düşmanlıkları da tetikleyerek, önüne geçilemez bir infial yaratmaktadır. AICA Türkiye olarak; düşünce ve ifade özgürlüklerine, inanç ve inanışını yaşama hakkına karşı işlenen her türlü terörü, şiddet içeren eylemi kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz. Bu eylemlere paralel her türlü provokatif politikalar da olayın gerçekliğinin yarattığı insanlık dehşetini gölgeleyemeyecektir.” Açıklama “Evrensel insani değerlere olan inancımızla Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtir, her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğimizi ve tüm aydınları da insanoğlunun ortak değerlerini vurgulamaya davet ettiğimizi kamuoyuna duyururuz” sözleriyle bitiyor.

SİNEMA YAZARLARI: BU SALDIRI DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE
Türkiye Sinema Yazarları Derneği SİYAD’dan gelen açıklamada ise şu satırlara yer veriliyor: “Paris’te Charlie Hebdo adlı mizah dergisine yapılan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, düşünce ve yaratma özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Tek işleri kalemleriyle düşüncelerini ifade etmek olan insanları öldürmek için üretilen hiçbir gerekçe kabul edilemez. Türkiye’de de benzer gerekçeler öne sürülerek bazı mizah dergilerini hedef gösterme girişimleri zaman zaman söz konusu olmaktadır. Mizah, sanat ve kültürün ancak özgür üretimle var olabileceğine olan inancımızı, fikir özgürlüğünün her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz

YAYINCILAR: DİN ÜZERİNDEN KAMPLAŞMA KÖRÜKLENİYOR
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden gelen açıklamada ise “Düşüncelerini yazıları ve çizgileriyle paylaşmayı seçen insanlara karşı silahla düzenlenen bu kalleş saldırı yalnız Fransız halkını değil, sağ duyulu tüm insanları derinden üzmüştür” deniyor. Türkiye’deki mizah dergilerine ve düşünce-ifade özgürlüğüne dikkat çeken açıklama şöyle:
Din üzerinden kamplaşmanın körüklendiği ve her geçen gün taraftarlarının tüm dünyada çoğaldığı günümüzde, Charlie Hebdo saldırısı muhakkak ki sadece bu mizah dergisi özelinde ele alınamayacak kadar derin ve önemlidir.
Yaşanan bu terörist saldırıdan hemen sonra ülkemizde sosyal medya üzerinden mizah dergilerimizi ve yazar ve çizerlerini hedef göstererek yapılan tehditlerin üzerine devletin ilgili mercileri tarafından hassasiyet ve kararlılıkla gidilmelidir. Bu tehditler açıkça göstermektedir ki din üzerinden kamplaşma ülkemizde de körüklenmek istenmektedir. Bu tehditleri yapanların kastı toplumsal huzur ve barışımızadır. Huzur ve barışı korumak ise başta devletimiz olmak üzere hepimizin görevidir.
Hiçbir düşünce terörizm ve şiddet eliyle dayatılamaz ve değiştirilemez. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki sınır ve engeller kaldırılmadan, bu özgürlük güvence altına alınmadan dünya daha özgür ve yaşanılır bir yer haline gelmeyecektir.
Başta Charlie Hebdo çalışanlarının aileleri, Fransız halkı olmak üzere tüm yayın dünyasına derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunarız.