'Formumu eylemlere katılarak koruyorum'

'Formumu eylemlere katılarak koruyorum'
'Formumu eylemlere katılarak koruyorum'
Tiyatroya dönen Berna Laçin, çarpıcı açıklamalar yaptı. Provalarda iştahının açıldığını belirten ünlü sanatçı, formunu korumak için eylemlere katıldığını söyledi

RADİKAL - Sah­ne­len­me­ye baş­la­dı­ğı gün­den be­ri ka­pa­lı gi­şe oy­na­yan ‘Hoşgel­din Bo­ya­cı’ oyu­nun­da Mar­ci­a ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Ber­na La­çin, ti­yat­ro yap­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Oyun­cu­lu­ğa ti­yat­ro ile baş­la­dı­ğı­nı an­la­tan La­çin, “Bu işe ti­yat­roy­la baş­la­dım, ti­yat­roy­la de­vam
edi­yo­rum. En çok sah­ne­dey­ken mut­lu olu­yo­rum. Ger­çek­ten oyun­cu­luk yap­tı­ğı­mı ora­da his­se­di­yo­rum” dedi.

İŞTAHIM AÇILIYOR

Bugün 'ün haberine göre; pro­va­la­ra baş­la­dı­ğın­dan be­ri iş­ta­hı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­ten sa­nat­çı, “Boş mi­dey­le sah­ne­ye çık­mam. Kilo almamamın nedeni ise metabolizmamın hızlı çalışması. Spor ola­rak eylemlere ka­tı­lı­yo­rum. Ka­dın ci­na­yet­le­ri için, hay­ van hak­la­rı için yü­rü­rüm. Nerede eylem var, ben oradayım” di­ye konuştu.

DÜNYA GÖZÜYLE İZLENMELİ
Tiyatro oyununda usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oynayan Berna Laçin, partnerine övgüler yağdırdı. Laçin, “Erdal Özyağcılar, dünya gözüyle sahnede izlenmesi gereken bir oyuncu. Onunla aynı sahneyi paylaşmak çok keyifli. Kendini tekrar etmeyen, şahane bir oyuncu” dedi.


  ETİKETLER:

  Dünya

  ,

  Van

  ,

  Çin

  ,

  spor

  ,

  Bugün

  ,

  Berna Laçin

  ,

  Eylem