Genç bedenler için her şey yeni başlıyor

Genç bedenler için her şey yeni başlıyor
Genç bedenler için her şey yeni başlıyor
Onur Mansız'ın Art On Gallery 'deki 'Trajedi' sergisi kurgunun fotoğrafla olan ilişkisini trajik boyutuyla ele alıyor. Mansız'ın bedenleri genç ve kırılganlar. Genç bedenler için her şey yeni başlıyor.
Haber: EVRİM SEKMEN / Arşivi

Genç sanatçılar, ‘şimdi ve burada’ olan ile daha sıkı bağlar kurduklarından olsa gerek yoruma açık yapıtlar üretirken izleyici ile olan teması da göz ardı etmiyor. Genç sanatçıların yaratma süreçlerinde yaşamla ilgili deneyimlerin gözden geçirildiği, bellekteki kayıtların düzenlemesi olarak söyleyebileceğimiz tasnif sürecinden geçmesi yapıtları daha değişken ve tekinsiz kılıyor. Haliyle izleyiciyi de üretimin bir parçası ve yorumlayıcısı olarak içine alıyorlar. Genç isimlerden Onur Mansız’ın Art On Gallery ’deki ‘Trajedi’ sergisi kurgunun fotoğrafla olan ilişkisini trajik boyutuyla ele alıyor. Trajedi, insanın kendisini başkası üzerinden var etmeye çabasıyla Mansız da bunu modelleri ile yüzleşerek yapıyor. Sanatçıda, beden üzerine ve onu provoke etmeden onda bazı duyarlılıkları öne çıkararak duygusal bir bağ kurmaya çalıştığını görüyoruz.

Mansız’ın hiperrealist yöntemle yapılan çalışmalarında fotoğrafın bazı kurgular eklenerek ve manipule edilerek değiştirildiğini gözlemliyoruz. Fotoğrafın gerçekliği, beden ve ruh ikiliği içerisinde dışarı çıkmaya çalışıyor. Fotoğraf gerçekliği ile sanatçının duygulanımı bir karşılaşma alanı sunuyor. Ortaya çıkan ise size kendini içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışan çıplak bedenler… Beden, sanatçılar için öteden beri önemli bir çalışma alanı ve tavır. Goya’nın Maya’yı giyinik ve çıplak olarak iki kere resmetmesi mahremiyet ve çıplaklık konuları üzerinden bir toplumsal zihniyet okumasına götürürken, Cindy Cherman’ın fotografik imgeleri feminizm ve deformasyon üzerine bedeni çalışma alanı yapmakta. Günümüzde bütün sanatçıların fotoğrafla bir derdinin olması fotoğrafın olanaklarını kullanıp kendi sesini ortaya çıkarmaya çalışması gibi çabalar bedenle olan tarihsel sürecin dönüşeceğini gösteriyor. Mansız ise beden ile olan diyaloğunu kurgusal bir yerden yakalıyor. Bedene dair çoklu anlamlar, tuvalde bedene yapılan etkilerle gün yüzüne çıkıyor. ‘Demon İnside’ resmindeki bedenden yayılan dumanlar, ruhsal patlamaların resmin trajedisiyle örtüştüğü bir alana işaret ediyor. Mansız’ın bedenleri genç ve kırılganlar. Genç bedenler için her şey yeni başlıyor. Patlamaların, gürzlerle ifade edilen güçlerin olduğu beden bir mücadelenin de başladığı yerdir.
Onur Mansız'ın 'Trajedi' başlıklı sergisi 28 Haziran'a kadar art ON'da.