Halil Akdeniz: Sanatta 50 yılın arkeolojisi

Halil Akdeniz: Sanatta 50 yılın arkeolojisi
Halil Akdeniz: Sanatta 50 yılın arkeolojisi
Soyut-geometrik resmin önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz'in 50. sanat yılı onuruna İş Sanat Kibele Galerisi'nde açılan retrospektif sergide, sanatçının 1960'lı yıllardan günümüze uzanan serüvenine tanıklık etmek mümkün. Sanatçının özellikle Anadolu uygarlıklarına ilişkin kültürler arasındaki sorunu irdelediği yapıtları toplu olarak ilk kez bu sergide sunuluyor.

İş Sanat Kibele Galerisi, 2015-2016 sezonunun ilk sergisinde çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz’i ağırlıyor. Sanatçının 50. sanat yılı onuruna düzenlenen retrospektif sergide, sanatseverler Akdeniz’in 1960’lı yıllardan günümüze uzanan sanat serüvenine tanıklık edecek.

Geçmiş ve geleceğin birbirini ürettiğini, özgünlüğün ise ancak yerellikle mümkün olduğunu düşünen Halil Akdeniz, çalışmalarında yaşadığı coğrafyadan ve kültürden beslenerek geliştirdiği evrensel mesajlar içeren bir ifade biçimine yöneliyor. Çocukluğunu Antalya’da, Likya yazıtlarının bulunduğu arkeolojik kalıntılar arasında koşup oynayarak geçiren sanatçı, o yılların hayal dünyasına olan etkisini her fırsatta şöyle dile getiriyor: “İnsanın çocukluğundaki yaşantılar çoğu kez onun geleceğinin de belirleyicileri oluyor. Koşullar doğru gider de siz kendi geleceğinizin izini sürebilirseniz, bir süre sonra birbirinden bağımsız ve ilgisizmiş gibi görünen şeyler yaşamınızın bir döneminde kesişmeler göstermeye başlıyor. Tabii bunlar benim severek yaptığım sanatımın köklerindeki heyecan ve itki kaynaklarıdır.”

Resmi sürekli bir araştırma alanı olarak gören Halil Akdeniz, soyut-geometrik bir yapı ve düzen anlayışı ile kültürel, tarihsel ve güncel olanı çakıştırıyor; seçtiği imge ve göstergeleri bir arada kullanarak katmanlı ve geçişli özgün bir dil yaratıyor. Çoğunlukla resim eksenli eserler üreten sanatçı, boya, tuval gibi klasik materyallerin yanı sıra ağaç, demir, plaka ve daha pek çok çeşitli malzemeyle yeni açılımlar deneyimliyor.


Akdeniz’in ilk kez İş Sanat Kibele Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak retrospektif sergisi, duayen ressamın farklı ülke ve kentlerde oluşturduğu eserlerini, her dönemini temsil eden bir kurguyla bir araya getiriyor. Sanatçının özellikle Anadolu uygarlıklarına ilişkin kültürler arasındaki sorunu irdelediği yapıtlarının toplu olarak ilk kez sunulacağı sergi, aynı zamanda Türkiye’de son 50 yılın kültür ve sanat ortamına egemen olan algının ne şekilde biçimlendiğini de gözler önüne seriyor.


Resmini uzun araştırma ve denemeler sonunda tarihsel çevre ve kültür verileri üzerine kuran Halil Akdeniz’in yarım asırlık sanat birikimini yansıtan retrospektif sergisi, 28 Kasım’a kadar İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Sınırların ötesinde...


HALİL AKDENİZ HAKKINDA
Halil Akdeniz’in eserlerinin ve sanatının özgünlüğünün yanı sıra Türkiye Sanat Eğitimi için belki de sanatından taviz vermek pahasına gerçekleştirdiği yenilikler ve kurucusu olduğu Güzel Sanatlar Bölümleri, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının da Akdeniz’i anlatırken mutlaka ayrı bir madde olarak ele alınması gerekir.
1986’da Yardımcı Doçent, 1987’de Doçent, 1994’te Profesör olan Akdeniz; Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (bugünkü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi), Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ege, Dokuz Eylül ve Bilkent Üniversitelerinde Resim ve Güzel Sanatlar Bölümlerini kuran sanatçı, bu üniversitelerde bölüm başkanlıkları, fakülte kurulu üyelikleri, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulu üyeliklerine kadar çeşitli kademlerde görev aldı.
1996-2001 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Bonn ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği görevlerinde bulunan Halil Akdeniz, 2001-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ilk kez Sanat Bilimini kurarak, Anadolu Üniversitesi’nde (2003) ve Işık Üniversitesi’nde Sanat Kuramı, Eleştiri Yüksek Lisans Programlarını (2008) ve Sanat Bilimi Doktora Programını açtı (2013). Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2007-2013 yılları arasında Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunan sanatçı, halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Halil Akdeniz, ayrıca Çağdaş Türk Sanatı alanında eserleri ve araştırma yazılarıyla da tanınır. Türk sanatı ve sanatçılar üzerine yayınlanmış dört kitabı ve katalog yazıları bulunan Akdeniz’in, çok sayıda bilimsel yayın, araştırma, bildiri ve makaleleri ile birlikte hakkında yayınlanmış dört kitap ve ayrıca eserlerinin yer aldığı çok sayıda sanat kitabı, katalog bulunmaktadır. Sanatçının eserleri, yurtiçi-yurtdışı müze ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.
Halil Akdeniz, Almanya Münster Sanat Akademisi ‘Şeref/Onur’ üyesidir.

HALİL AKDENİZ VE KÜLTÜR İMLERİ: http://kitap.radikal.com.tr/kitap/kultur/kultur-imleri-%E2%80%93-cultural-sings-420576