Hayat bir oyuncak bebek

Nazan Azeri ve Berna Erkün'ün yapıtlarından oluşan çağdaş sanat sergisi, Kadıköy'de hizmet veren Atelye Keramos'ta devam ediyor

İSTANBUL - Nazan Azeri ve Berna Erkün'ün yapıtlarından oluşan çağdaş sanat sergisi, Kadıköy'de hizmet veren Atelye Keramos'ta devam ediyor. 31 Mayıs'a dek açık kalacak sergi, Azeri'nin oyuncak bebeklerle oynayarak gerçekleştirdiği dokuz adet
fotoğraf ve bir video art kısa film çalışmasını kapsıyor. Yapıtlarında oyuncak bebekleri birer simge olarak kullanan Nazan Azeri, son sergisinde kendisini 'bebekleriyle
oynayan kız çocuğu' olma durumunun içine yerleştiriyor. Sanatçı, kendisini bebekleriyle oynarken görüntülediği
'Misafirler' isimli video art çalışmasında bir yanıyla da kadınlık durumunun kapsadığı rollere değiniyor. Galeriyi Nazan Azeri ile paylaşan Berna Erkün'ün çalışmaları ise, sanatçının kendi sözcüklerinden hareketle bilgisayarda oluşturduğu 'karalama yazılar'ı içeriyor. Bilgi için Tel: 0216 449 18 26 (Kültür Sanat)


    ETİKETLER:

    İstanbul