İntihal dedektörü, edebiyat tarihinin hizmetinde

Akademisyenlerin, daha çok öğrencilerin ödevlerini kontrol edip, çalıntı bölümleri tespit etmek için kullandıkları 'intihal dedektörü', bir Shakespeare oyunun keşfedilmesini sağladı.


Bugüne kadar anonim kabul edilen ama William Shakespeare’e ait olabileceği de düşünülen ‘3. Edward’ın Krallığı’ adlı oyunun bir bölümünün gerçekten Shakespeare tarafından yazıldığı ortaya çıktı.
‘İntihal dedektörü’ denilen bilgisayar yazılımı, çok sayıda metni karşılaştırıp benzer kullanımları tespit edebiliyor. Edebiyatçılara göre iki farklı yazar en fazla 20 dizede bir, aynı cümleler kullanabilir. Daha fazla dizenin aynı olması eserin çalıntı olabileceği anlamına geliyor. Londra Üniversitesi’nden Edebiyat Profesörü Sir Brian Vicker bu mantıkla çalışan yazılımı kullanarak anonim olduğu bilinen ‘3. Edward’ eseriyle Shakespeare eserlerini karşılaştırdı ve çok sayıda benzerlik buldu. Bir başka keşif ise Shakespeare’in 3. Edward’ı tek başına yazmadığı. Yapılan taramada dönemin önemli yazarlarından Thomas Kyd’ın da 200 dizesine rastladı. Bu sonuçtan da eserin yüzde 40’ının Shakespeare, yüzde 60’ının ise Kyd’ın olduğu yorumuna ulaşılıyor. Eserin başlangıç kısmının Shakespeare tarafından yazıldığını geri kalanının da Kyd tarafından kaleme alındığını söyleyen Profesör Vickens, vardığı sonuçları henüz Shakespeare uzmanlarına kontrol ettirmediğini, sonuçların farklı açılardan da ele alınması gerektiğini söyledi. (Time