İstanbul'un 'gece'si

Tarih Vakfı tarafından yayımlanan
İstanbul dergisi yeni sayısında şehrin
'gece'sine bakıyor.

İSTANBUL - Tarih Vakfı tarafından yayımlanan
İstanbul dergisi yeni sayısında şehrin
'gece'sine bakıyor. Dergide Adalet Ağaoğlu, Enis Batur, Ali Akay, Ünsal Oskay, İlhan Tekeli gibi isimlerin İstanbul ve gece üzerine yazıları var. Yeni sayıda ağırlık verilen bir diğer konu da İstanbul'daki sivil inisiyatif oluşumları...