Japon balıkçısına ağıt

Nâzım Hikmet'in 'Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısının öyküsü, Suzy Hug Levy'nin 'Kırılgan İmgeler' başlıklı sergisine ilham verdi.
Haber: ÖZGÜR DURGUN / Arşivi

İSTANBUL - Nâzım Hikmet'in 'Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısının öyküsü, Suzy Hug Levy'nin 'Kırılgan İmgeler' başlıklı sergisine ilham verdi. Levy ilk kez geçen eylül ayında Japonya'da sergilediği
'Kırılgan İmgeler' başlıklı yerleştirmesini, bu kez İstanbul'a, İş Sanat Parmakkapı Galerisi'ne taşıdı.
Geçen eylül ayında Japonya'da 4. Fujino Uluslararası Sanat Sempozyumu'nda açık havada bir 'doğa performansı' olarak sergilenen 'Kırılgan imgeler', doğaya ve insanlığa yönelik bir ağıt niteliğinde. Suzy Hug Levy, Japonya'da gerçekleştirdiği performansın anılarını bu sergiyle
İstanbul'a taşırken, aynı zamanda Japon ve Türk kültürünün paylaştığı ortak değerler olarak nitelediği 'su, deniz, balık' gibi imgeler aracılığıyla nicedir büyük kayıplar veren 'toprak ana'yı işinin ana konusu haline getiriyor.
Esin kaynağı ritüeller
Levy'nin yerleştirmesi Japonya gibi geleneklerine bağlı bir toplumun, yaşama bir ritüel gibi bakmasından hareketle oluşturulmuş bir performans aynı zamanda. Balık, su ve deniz imgelerinden beslenen ve bu yönüyle doğaya sanatın kaynağı olarak yaklaşan bir bakışın ürünü olan 'Kırılgan
İmgeler' sergisinin Japonya öyküsü bir hayli ilginç. Sanatçı, 1952 yılında bir hidrojen bombası deneyinin neden olduğu radyoaktif buluttan etkilenerek ölen Japon balıkçıları ve balıkları yiyen 80 bin Japon'u düşünerek gerçekleştirmiş bu yerleştirmeyi. Performans içinse, Fujino'nun ormanlık bölgesinde bir nehir kıyısını seçmiş. Tertemiz nehir sularının hemen yanında durağan bir su birikintisi üzerinde, Marmara'da nesli tükenen ölü uskumru kılçıklarını yüzdüren Levy, Budist ritüelleri andıran performans eşliğinde, hem ölümü hem de akıp gitmeye devam eden yaşamı buluşturmuş.
Bu performansın hemen ardından ABD'de gerçekleşen saldırılar, pek çok ziyaretçinin performans mekânını özel turlar eşliğinde ziyaret etmesine yol açmış. Suzy Hug Levy'ye planlanmamış bir şekilde de olsa, yerleştirmesinin 'gündemi yakalamış' olduğunu anımsatıyoruz. Sanatçı ise gündemi yakalama gibi bir çabası olmadığının altını çizerek şöyle diyor: 'Sanat aslında güncel bir olayın etkilerinden yola çıkabiliyor ve ileride gerçekleşebilecek bir olay, daha önce yapılan bir işle ilişki içinde olabiliyor. Bence önemli olan, bizlerin o sanatta kendimizi bulabilmemiz ve sanatın bize daha geniş bir perspektif sunması. Amacım, etkilendiğim ve ifade etmek istediğim kavramı, tüm duyuları harekete geçirerek izleyicinin hissetmesini, düşünmesini ve paylaşımını sağlamak'.
Suzy Hug Levy'nin 'Kırılgan İmgeler' sergisi 28 Aralık'a kadar İş Sanat Parmakkapı Galerisi'nde. Tel: 0 212 244 20 21