Kültürel gözlükle AB ve Türkiye

Kültür Girişimi tarafından The Marmara Oteli'nde düzenlenen 'Kültürel Açıdan Avrupa Birliği'ne Yaklaşım' sempozyumu bugün saat 10.00'da başlıyor.

İSTANBUL - Kültür Girişimi tarafından The Marmara Oteli'nde düzenlenen 'Kültürel Açıdan Avrupa Birliği'ne Yaklaşım' sempozyumu bugün saat 10.00'da başlıyor. 24 Kasım'a kadar sürecek sempozyumda açılış konuşmalarının ardından üç oturum yapılacak.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı açılış konuşmasında, sempozyumun, 'yeni yönelişler içindeki AB ile dışa açılma çabasındaki laik Türkiye arasındaki ilişkilerin önyargılardan arındırılmış gelişimine sağlayacağı katkının' altını çizecek. Üç günlük sempozyumun saat 11.00'de başlayacak ilk oturumunda 'Türkiye ve AB'ye Kültürel Yaklaşım Sorunları' işlenecek. Sempozyum koordinatörü Hıfzı Topuz'un başkanlığındaki oturuma Paris VIII Üniversitesi'nden Prof. Armand Mattelart, Türkolog Prof. Paul Dumont, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu ve sanat eleştirmeni Jean Paul Schneider gibi isimler katılıyor.
Kültürel göstergeler
'Türkiye ve AB ülkelerinde kültür göstergeleri'nin işleneceği ikinci oturumun konukları ise Prof. Orhan Güvenen, Mustafa Sönmez, Kerem Topuz ve Bülent Tanla olacak. Günün son oturumunda ise Prof. Asaf Savaş Akat, gazeteci Osman Ulagay, Hüsamettin Kavi, Ziya Müezzinoğlu ve Prof. Erol Manisalı gibi isimler 'Ekonomik Entegrasyonun ve Küreselleşmenin Kültürel Etkileri'ni tartışacak.
Sempozyumda yarın uzman konuklarla 'Türkiye AB bütünleşmesinin sonuçları, 'Türkiye ve AB'de Eğitim, Araştırma ve Sanat' ile 'Türkiye ve AB'de tarihsel kentlerin ve doğa varlıklarının korunması' gibi konular işlenecek. Bilgi için Tel: 0212 251 29 17 (Kültür Sanat)