Kürtlerin tarihi 5 ciltte toplandı

Kürtlerin tarihini anlatan 'Şerefname' cilt olarak basılıyor

Bitlis Hükümdarı Beşinci Şeref Han tarafından 1597 yılında Farsça olarak kaleme alınan ve Kürtlerin tarihine ilişkin en önemli kaynak olarak kabul edilen "Şerefname" Yaba Yayınları tarafından ilk kez 5 cilt olarak basılıyor.

Bitlis Emiri Şemseddin Han’ın oğlu, Osmanlılarla 1541 yılında ittifak antlaşması imzalayan Rojkanlı 5. Şeref Han tarafından kaleme alınan ve Kürtlerin tarihinin en önemli kaynaklarının başında gelen "Şerefname" Yaba Yayınları’nın kapsamlı çalışmasıyla yayına hazırlandı. İlk 3 cildi tamamlanarak okuyucuyla buluşturulan eserin iki cildi ise hazırlık aşamasında.

Fransızca aslından Celal Kabadayı tarafından çevrilen ve Şerafiddin Han’ın bu çalışmasını açıklayıcı notlarla da zenginleştiren yayınevi 30. kuruluş yılında bu eseri okurların ilgisine sunuyor. (anka)