Memet Fuat'tan üç kitap birden

Memet Fuat'ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarından derlenen 'Eleştiri Üstüne', 'Dil Üstüne' ve 'Eğitim Sorunu' adlı üç kitap Adam Yayınları'ndan çıktı.

İSTANBUL - Memet Fuat'ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazılarından derlenen 'Eleştiri Üstüne', 'Dil Üstüne' ve 'Eğitim Sorunu' adlı üç kitap Adam Yayınları'ndan çıktı. Fuat'ın üç ayrı konu üstüne görüşlerinin yer aldığı kitaplarda, çoğunlukla Cumhuriyet gazetesi, Forum ve Adam Sanat gibi dergilerde yayımlanmış yazıları yer alıyor.
'Eğitim Sorunları'nda, 'okullarda verilen örgün eğitimin, denetim altına alınarak Türkiye'yi çağdaşlaşma yolundan geri çevirmek amacıyla kullanıldığı'na dikkat çeken Fuat, Türkiye'nin eğitim anlayışını ve
eğitim konusundaki tutumunu çeşitli örnekler vererek eleştiriyor.
'Dil tartışmalarını kendime hiçbir zaman fazla sorun etmedim' diyen Fuat, 'Dil Üstüne' adlı kitabında, dil konusundaki karşıt görüşleri tartışıyor.
'Eleştiri Üstüne'de, eleştiri ve eleştirmen tartışmalarına ışık tutmaya çalışan Fuat, 'Bizde eleştirmen yok' diyenlere karşı çıkıyor. Eleştiride hiçbir yöntemi üstün görmeyen Fuat, bu konuda çoksesliliği savunuyor. (Kültür Sanat)