Murathan Mungan divanı

"Kalbin sırrına vâkıf olmak için aşk / üfledi cam şiirlerimi / her aşk bir öncekiyle kendini terbiye eder."
Murathan Mungan, ilk kez bir divan yazdı: Erkekler İçin Divan.

İSTANBUL - "Kalbin sırrına vâkıf olmak için aşk / üfledi cam şiirlerimi / her aşk bir öncekiyle kendini terbiye eder."
Murathan Mungan, ilk kez bir divan yazdı: Erkekler İçin Divan. Metis Yayınları'ndan çıkan kitap, Mungan'ın 'Osmanlı'ya Dair Hikayat', 'Kum Saati' ve 'Sahtiyan' kitaplarında izini sürdüğü bir 'ses ve imge' düzenini derinleştirdiği bir toplam...
Erkek dünyasının çeşitli ruh halleri ve aşk 'Erkekler İçin Divan'ın temel izleği. Mungan'ın kitapta aşkı ele alış biçimi, modern zamanlar ile tasavvuftaki aşk anlayışını bir araya getiriyor.
Divan malzemesi kitapta bir yandan geleneksel ruhunu korurken, çağdaş şiirin çeşitli yeniliklerini yakından izleyen bir şair olarak Mungan, malzemeyi yeniden kullanılabilir, taze ve modern kılıyor. Yalnızca şiirlerinde değil, öykü ve oyunlarında olduğu gibi, geleneksel malzemeyle de yeni olunabileceğinin bir örneğini daha veriyor.
Çöl ve geçmiş zaman çağrışımı sağlayan kentler, iklimler, malzemeyi hem kendi tarihiyle ilişkilendiriyor hem de
okura belli bir mesafeden bakma olanağı sağlıyor. Okurun şiirlerde de görebileceği gibi Mungan için aşk, ruhun kendini gerçekleştirmesinin imkânlarından biri...
Mungan geçen yıl, yayımlanmış 13 şiir kitabını, 'Fazladan Bir Kitap' adını verdiği ve yalnızca bir kez yayımlanacak 'ikramiye' kitapla birlikte, '13+1' adlı bir 'kutu' içinde yayımlamıştı. 'Erkekler İçin Divan', şairin '13+1'den sonra yayımladığı ilk şiir kitabı. Kitaptaki 70 şiirin yanlızca birkaçı daha önce dergilerde yayımlanmış, büyük çoğunluğu ilk kez bu kitapla birlikte okurların karşısına çıkıyor. (Kültür Sanat)
Erkekler İçin Divan/Murathan Mungan/ Metis Yayınlar/120 sayfa/4 milyon lira
***
ketum

âşıkken tamamlanır
düşmanken yarım kalan
tehlike
ketum hançer, çiği rüzgâr
künyendeki kaza benim
adım
yatışmaz artık içimde başlattığım hikâye
ben her yerden aşka
çıkarım
ırsîdir aşk
babadan oğula geçtiği gibi
geçer bir aşktan diğerine
ruhumu beklet, dağı ertele
dönülmez sözler verdim
döndüğümde çaresine
bakarım
Murathan Mungan