Müzeler için yeni strateji

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir türlü gündemden düşmeyen müzeler
için bir strateji geliştirmeyi hedefliyor.

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir türlü gündemden düşmeyen müzeler
için bir strateji geliştirmeyi hedefliyor. Bakan Erkan Mumcu, kültürel mirasın korunması konusunda kayda değer gelişmelerin yaşandığı bir evrenin başlayacağını belirterek, Türkiye için müzecilik stratejisi üretileceğini, bunun için eylem planı hazırlanacağını söyledi. Bilkent Otel'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Tarih Vakfı ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen, 'Müzecilik ve Müze-Toplum İlişkileri Çalışma Toplantısı' başlıklı toplantıya katılan Mumcu, Türkiye'de müzecilik alanında kurumsallaşmış bir birikim olmadığını, ama dünyadaki örnekler kadar eser potansiyeli olduğunu anlatıp müzecilik alanında belli bir strateji geliştirilmediği için bunun kullanılamadığını söyledi.