New York'tan İstanbul'a

Uluslararası 8. Caz Festivali başlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce mesafeli durduğu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 2001'deki tüm festivallerine kurumsal sponsor oldu. Brooklyn Funk Essentials ve Laço Tayfa bu gece New York 'sokak müziği'yle Türk müziğini kaynaştırıyor.

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 2001'de düzenlediği tüm festivallerin kurumsal sponsorlarından biri oldu. Böylece bugüne kadar kimi kez sadece küçük destekler veren, kimi zaman onu da yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez uluslararası İstanbul festivallerinin resmi sponsorlarından biri oldu.
Önceki akşam Esma Sultan Yalısı'ndaki Caz Festivali'nin açılışında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik güçlüklere rağmen festivalleri gerçekleştirebildiklerini söylerken,
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gidebilmenin de önemini vurguladı.
Caz Festivali sponsorlarına plaketlerini vermek için sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da
İstanbul'un uluslararası kimliği açısından
İKSV'nin düzenlediği etkinlikleri önemsediklerini söyledi.
Ardından yapılan törende, Caz Festivali'nin basın sponsorları olarak Radikal adına Zerrin Yazıcı Ali Müfit Gürtuna'dan plaketini aldı. Uluslararası İstanbul festivalleri birçok sponsorun katkılarıyla gerçekleşiyor. Her festivalin bir ana sponsoru, festival içindeki bölümlerin ya da tek tek etkinliklerin sponsorları belirli miktarlarda nakit katkıda bulunuyorlar.
Kimi sponsorlar ise yalnızca ayni yardımda bulunuyor ve hizmet sponsorları olarak tanımlanıyorlar. Kurumsal sponsorlar ise o yılki tüm festivalleri kapsayan, vakfın işleyebilmesi için gerekli kaynağı sağlayan ve en büyük nakit yardımını yapan kuruluşlar oluyor. Bu yılın kurumsal sponsorları Koçbank, The Marmara, Renault, DHL gibi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 150 bin dolarlık katkıda bulunması bekleniyor. (Kültür Sanat)