Nihal Atsız yazmıştı: '16 devlet masalı ve uydurma bayraklar'

Nihal Atsız yazmıştı: '16 devlet masalı ve uydurma bayraklar'
Nihal Atsız yazmıştı: '16 devlet masalı ve uydurma bayraklar'
Turancılık davasının en önemli ismi Nihal Atsız, bundan 46 yıl önce bugün tartışılan 16 Türk devletinin bir masal olduğunu yazmıştı. Atsız, Ötüken dergisinde yayınlanan makalesinde bayrakların da uydurma olduğunu belirtmişti.

RADİKAL - AK Saray'da "16 Türk Devleti"ni simgelediği belirtilen askeri kıyafetler giymiş tören kıtası tartışma yarattı. Pek çok tarihçi bu devletlerin ve onları simgeleyen bayrakların tarihi belgelere dayanmadığını belirtiyor.

Ne var ki, bugünkü tartışmalardan tam 46 yıl önce üstelik milliyetçiliği ve Türk tarihine ilgisi tartışmasız bir isim, bu 16 devleti ve bayraklarını kıyasıya eleştirmişti.

“Türkçülük” düşüncesinin önde gelen ismi, 1944 yılındaki "ırkçılık-Turancılık davası”nın bir numaralı sanığı Nihal Atsız 1969 yılında Ötüken dergisinde “16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bugün Cengiz Çandar'ın da köşesinde alındığı yaptığı bu makalede Atsız şunları yazıyor:

'BEN HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BİLMİYORUM'

“Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT'nin bastırdığı bir takvimle Türkler'in şimdiye kadar 16 büyük devlet kurduğunu, bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunduğu iddiaları öne sürüldü. ?Her şeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir. Türk tarihi nerden başlayıp hangi gidişi takip eder, kimler Türk'tür? Bunlar henüz belli değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı büyük şahsiyetlerin Türk olup olmadığı üzerinde bile tarihçilerimiz arasında birlik yoktur. Durum bu merkezde iken, şimdiye kadar 16 büyük Türk devletinin kurulduğu ve Türkiye'nin bunların vârisi olduğu hakkındaki iddia, şüphesiz, çok su götürür bir iddiadır. Şimdiye kadar 16 büyük Türk devleti kurulduğu hakkındaki kararı kimin verdiği belli değildir…

'16 Türk devleti askerleri' için tarihçiler ne diyor?

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 büyük Türk devletini temsil ettiği hakkında şimdiye kadar benim hiçbir bilgim yoktu. Bu gibi konularla ilgilenen birisi olarak ben bu sembolü bilmedikten sonra acaba bunu kimler biliyordu? Yoksa bu da bir millî sırdı da ancak şimdi mi açığa vurulması uygun görüldü? 16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Erer'in Ocak 1969'da kendi sütununda yazdığı "Türklüğün 16 Avizesi" başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir. Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir. 16 büyük devlet... Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakkam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın? Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar…”

'16 Türk devletinin askerleri' fikri Muhafız Alayı'ndan geldi

16 Türk devletinden hallice 9 Ak Saray ziyareti

Cengiz Çandar yazdı. "Alaturka "İslâmcı" Cumhurbaşkanlığı "