Ölüme meydan okuyan eser

Çağdaş Polonya sanatının en ilginç isimlerinden biri olan kavramsal sanatçı Roman Opalka...

İSTANBUL - Çağdaş Polonya sanatının en ilginç isimlerinden biri olan kavramsal sanatçı Roman Opalka, 'Opalka 1965/1-•' başlıklı sergisiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Kasa Galeri'de açılacak sergide, sanatçının 1965'ten bu yana gerçekleştirdiği tablo ve fotoğraların yanı sıra, bir ses düzenlemesi de yer alacak.
Bugün 70 yaşında olan Opalka'nın özgün yapıtı, halen üretimini sürdürdüğü ve yaşamının sonuna kadar da sürdürmeyi hedeflediği 'Sayı Resimleri' dizisi
adını taşıyor. Sonsuzluk teorisinden ilham alan dizinin içinde yer alan 'Detail' başlıklı her tablosu ise 196 ve 135 cm boyutlarında.
Her resim, ardışık sayıların dizilmesiyle oluşuyor. 'Detail-1'de 1'den 35.328'e kadar olan sayılar yer alırken, sanatçı tüm tablolarında siyah ve beyazın tonlarını kullanıyor. Tüm sayılar ise resimlerde beyaz ile ifade ediliyor. Her yeni tuvalin fonunun bir öncekinden açık olduğu yapıtta tuval fonu giderek açılan bir beyaza doğru ilerlerken, sayıların giderek görüntüsünü yitirdiği anlaşılıyor.
Söze ve ize akan anlar
Sanatçı, çalışması sırasında 1972'den beri tuvaline aktardığı sayıları resmederken, aynı zamanda sesli olarak da dile getiriyor.
Opalka bu yolla sanat pratiğiyle kişisel yaşamı arasında organik bir bağ kurmuş oluyor. Opalka çalışmasının son aşamasında eserinin ve kendi yüzünün zaman içindeki değişimini fotoğraf yoluyla ölümsüzleştiriyor. Sanatçının bu şekilde ürettiği tablolar, başlangıcı ve sonu belirgin, 1'den sonsuza doğru giden doğrusal bir hareketin ayrıntıları haline geliyor.
Sanatçı yapıtlarını oluşturma nedenini ise şu sözlerle özetliyor: "Zamanın hızla farklı aktığı bir çağda yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız zaman, tıpkı 3 bin yılda gelip geçen ve kendine özgü bir yaşam süresi olan meteor ya da kuyruklu yıldız ile karşılaştırılabilir. Benim çalışmam ise meteordan çok kuyruklu yıldıza benziyor. Leonardo da Vinci'de böyle çalışırdı.
Bir resim asla bitirilmez çünkü bir yapıtın bittiğini açıklayan herhangi bir mantıksal etik ve estetik neden yoktur. Çalışmalarımda yaşamı canlı bir organizma olarak kabul ediyor ve onu, sanat yapıtı yaratmanın bir aracı olarak kullanıyorum. Çünkü ressamın tek kaygısı, ölüm ile bahse girmektir."
Sergi, 19 Eylül-12 Ekim arası Kasa Galeri'de. Tel: 0212 292 49 39