Orhan Pamuk, Tasarım Bienali için yazdı

Orhan Pamuk, Tasarım Bienali için yazdı
Orhan Pamuk, Tasarım Bienali için yazdı

İKSV tarafından, 13 Ekim–12 Aralık arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Tasarım Bienali, ‘New City Reader’ gazetesi ile sokaklara yayılmaya devam ediyor. Konuk editörlüğünü 2013 Lizbon Mimarlık Trienali Şef Küratörü Beatrice Galilee’nin üstlendiği gazetenin 10 Ağustos tarihli ‘Mektuplar/ Letters’ başlıklı son sayısında yazar Orhan Pamuk, yazar Joseph Kanon, mimarlık tarihçisi Charles Jencks, sanat tarihçisi Hans Ulrich Obrist, mimar Alejandro Zaero-Polo gibi dünyaca tanınmış 18 ismin İstanbul’u farklı yönleriyle anlattığı hikaye ve mektupları yer alıyor.
Pamuk, bir Fransız jeoloji dergisinde okuduğu haber üzerine yazdığı ‘Boğaz’ın Suları Çekildiği Zaman ’ başlıklı yazısında, İstanbul için bir gelecek senaryosunu paylaşıyor. Kanon ise mektubunda bugünün İstanbul’u ile 1945’i karşılaştırırken, Jencks binlerce yıllık tarihi yapıya sahip İstanbul’da kentleşmenin doğuracağı sonuçlara dair sorular soruyor. Obrist, geleceğin İstanbul olduğunu yazar ve şair Édouard Glissant’ın dizelerine yer vererek anlatıyor. Mimar Zaero-Polo ise Ayasofya’nın mimarı Milet’li İsidoros’a yazdığı mektupta mekânın geçmişine ve bugününe değiniyor.