Sanatçıların 'altın günü'ne davetlisiniz!

Sanatçıların 'altın günü'ne davetlisiniz!
Sanatçıların 'altın günü'ne davetlisiniz!
Güncel sanatçı Burak Delier, 'altın günü' ekonomik modelinden esinlenen bir yaz okulu fikrini bu pazardan itibaren Maçka Demokrasi Parkı'nda hayata geçiriyor.

Güncel sanatçı Burak Delier, ‘altın günü’ ekonomik modelinden esinlenen bir yaz okulu fikrini bu pazardan itibaren Maçka Demokrasi Parkı’nda hayata geçiriyor. 18 Mayıs Pazar saat 15.00’te başlayacak ‘Bu Bir Sunum Değildir’ başlıklı etkinliğin ilk ev sahibi Burak Delier olacak. Delier, ‘Karanlık Madde’ (Gregory Schollette) başlıklı bir sunum yapacak. 29 Haziran’a kadar her pazar aynı parkta düzenlenecek etkinlikte daha sonra sırasıyla İskender Özturanlı, Elmas Deniz, İnci Furni, Süreyyya Evren, Elif Demirkaya ve Ezgi Bakçay farklı başlıklar altında sunumlar gerçekleştirecek.
Sanat , ekonomi ve emek kavramları üzerinden bir okuma ve tartışma alanı açmayı hedefleyen proje, toplumda ‘altın günü’ olarak bilinen dayanışma mantığından esinle ortaya çıktı. Katılım ve katkıya açık olan program, güncel sanatın son zamanlarda tartışılan sendika, dernek, sanat emekçiliği, sanat üretimi ve çoktan ana akım sanata entegre olan ve arkasına piyasa desteğini de alan politik sanat gibi çeşitli meselelerini tartışmaya açacak.

Ekonomik model nasıl işleyecek?

Sunumu gerçekleştiren kişi, grubun diğer üyelerinden 100’er lira alacak ve böylece sunum sonrası bir kişide -ilerleyen haftalarda diğer sunum yapanlara bölüştürmek üzere- 600 TL toplanmış olacak. Sunum sırasında para , kumbarada birikecek ve kumbara o hafta sunumu gerçekleştiren kişide kalacak. Bir sonraki hafta kumbara, sıradaki sunumu gerçekleştirecek kişiye geçecek. Günün geliri, tümüyle sunumu gerçekleştiren kişiye kalacak. Ayrıntılı bilgi için: http://bubirsunumdegildir.wordpress.com


Program
18 Mayıs
Karanlık Madde (Gregory Schollette)
Burak Delier

25 Mayıs
Büyük Metropoliten Kayma ve Yarattığı Yeni Adaletsizlikler
İskender Özturanlı

01 Haziran
“Yeni Kapitalizmin Kültürü” ve “Karakter Aşınması” (Richard Sennett)
Elmas Deniz

08 Haziran
Ruh Grevde
İnci Furni

15 Haziran
Oyuncu Olarak Beden, Porno Filmler: Rol Mü, Gerçek Mi? (Ovidie ile söyleşi Michael Marzano)
Süreyyya Evren

22 Haziran
Kültür Üretimi ve Kırılganlığın Dağılımı
Elif Demirkaya

29 Haziran
Güvencesizlerin Esersiz Cemaati
Ezgi Bakçay