SGK üstüne alınmıyor, karar mahkemenin

SGK üstüne alınmıyor, karar mahkemenin
SGK üstüne alınmıyor, karar mahkemenin
Emek Sineması'nın sahibi Sosyal Güvenlik Kurumu, ekstra mali yük getireceği için 1993'te yapılan sözleşmeyi bozmak istemiyor

Emek Sineması’nın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Emekli Sandığı’ndan binanın satışıyla ilgili yetkiyi ve işlemleri devralan Sosyal Güvenlik Kurumu topu tamamen mahkemeye attı. Mahkeme , Koruma Kurulu’nun verdiği onayın yürütmesini durduran idare mahkemesinin kararını bozmazsa SGK restorasyon sürecinin başlamasına itiraz etmeyecek.
Emek Sineması tartışmasında, Kamer İnşaat temsilcisi Levent Eyüboğlu, Bakan Ertuğrul Günay, Mimarlar Odası gibi ilgili taraflar görüşlerini açıklamıştı. Kamer İnşaat, Emekli Sandığı ile 1993’te yapılan, ancak kiracıların tamamen boşaldığı tarih olan 2008’den sonra geçerli olacak sözleşme gereği yapılacak restorasyon projesinin Emek Sineması’nı ortadan kaldırmayacağı görüşünde. Bakan Günay, Kamer İnşaat’ın sinemayla ilgili taahhütlerinden ikna olmuş görünüyor. Mimarlar Odası ise başlattıkları ve ilk raundunu aldıkları hukuk mücadelesini sonuna dek sürdürme kararlılığında. Ancak, binayı 1993’te 25 yıllığına Kamer İnşaat’a kiralayan Emekli Sandığı’nı çatısı altına alan SGK, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. 

Emek’le ilgili tartışmaları başından beri sayfalarına taşıyan Radikal, konuyla ilgili görüşlerini almak için SGK Başkanı Fatih Acar’a başvurdu. Acar, konuyla ilgili konuşmak yerine basın müşavirliği aracılığıyla mesaj göndermeyi tercih etti:
“Sözleşme Emekli Sandığı döneminde imzalanmış. Uzun süre binadaki kiracılar boşaltılamadığı için sözleşme yükümlülükleri yerine getirilememiş. Bina boşaldığında, kiracı şirketin projesi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış. Ancak Mimarlar Odası konuyu yargıya taşımış ve İdare Mahkemesi kurulun kararının yürütmesini durdurmuş. Şimdi konu temyiz aşamasında. Eğer Temyiz Mahkemesi Anıtlar Kurulu kararını uygun bulursa, SGK sözleşme yükümlülüklerine uygun davranacak. Mahkeme olumsuz görüş bildirirse projenin başlaması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla mahkeme kararı çıkıncaya dek Emek Sineması konusunda herhangi bir adım atılmayacak.”