Sosyal sorumluluğun da reklamı olur!

Sosyal sorumluluğun da reklamı olur!
Sosyal sorumluluğun da reklamı olur!
"Sivil toplum kuruluşlarının da reklamı olur" diyen Hemzemin Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı 19 konuşmacı ve 200'ü aşkın dinleyiciyi buluşturdu. Perşembe günü Pera Müzesi'nde gerçekleşen konferansta ilk kez 'sosyal fayda iletişimi' kavramı tartışmaya açıldı.

“Sivil toplum kuruluşlarının, hak temelli projelerin, sosyal sorumluluk projelerinin de reklamı olur,” diyen Hemzemin Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı Myra Ajans’ın girişimleriyle ve Borusan Holding’in ana sponsorluğunda hayata geçirildi. Sosyal fayda iletişiminin iyisini kötüsünü, etkilisini zayıfını, doğrusunu yanlışını, yerlisini yersizini sahnesine taşıyan konferans, Avrupa ve Türkiye ’den örnekleri paylaşıma açarak izleyicilerini daha iyi bir sosyal fayda iletişimi üzerine düşünmeye çağırdı.
‘Etkili bir sosyal fayda iletişimi için deneyim paylaşımı’ hedefiyleyle yola çıkan Hemzemin’de beşi bu alana odaklanmış Avrupalı ajanslarda yönetici olan toplam 19 konuşmacı deneyim ve birikimlerini aktardı. Öncesinde ‘Sivil toplumun iletişimi mi olur’, ‘Ne sosyal fayda iletişimleri gördüm iletişimi yok, ne iletişimler gördüm bir faydası yok’ gibi sloganlarla sivil toplum çalışanlarının ve kurumların sosyal sorumluluk/sürdürülebilirlik yöneticilerinin dikkatini çeken Hemzemin, ‘sosyal fayda iletişimi’ kavramının iletişim disiplininde bir alt dal olduğunun altını çizdi.

Şu köşe sivil toplum köşesi...

Hemzemin Platform sözcüsü Rauf Kösemen, konferansın odağına aldığı ‘sosyal fayda iletişimi’nin neden farklı bir alan olduğunu şöyle anlatıyor:
“Ticari iletişim ile sosyal iletişim arasında epey büyük farklar var. Ticari iletişimde pazar değeri para birimiyle ölçülebilen bir mal ya da hizmetin iletişiminden bahsediyoruz. Bu bir ürünse üreticiyle satış noktası arasındaki, toptancı, dağıtımcı, perakende zinciri vb. gibi her konakta ek bir değer üretiyor. Hizmet ise kimin satın aldığına, yani hedef kitlesine göre farklı fiyatlanabiliyor. Aynı hizmet farklı markalar altında farklı fiyatlara satılabiliyor örneğin. Tüketici o ürün ya da hizmeti alarak aslında bu ticaret zincirinin edilgen bir parçası oluyor. Sosyal faydada böyle bir durum yok. Ürettiğiniz ürünü aracısız bir şekilde toplumla paylaşıyorsunuz. Hem topluma seslenme teknikleri açısından hem içerik açısından ticari iletişimden çok farklı bir alan. Elbette ortak noktaları da var. Ama sosyal fayda iletişimi bir alt sektör ve buna özel teknikler üretmek gerekiyor. Konuklarımızdan Thomas Kolster, Danimarka’dan geldi. O bu kavramı ‘goodvertising’ olarak tanımlamış. Bunu ‘faydalı, iyi iletişim’ olarak çevirebiliriz. Biz, ‘sosyal fayda iletişimi’ dedik. Bu kavramı seçmemizin sebebi, sadece sivil toplum örgütlerini değil topluma faydalı işler yapan şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini de bu kavramın içine almak istememiz.”

Moderatörlüğünü sosyal iletişim stratejisti Serdar Paktin’in üstlendiği Hemzemin, pek çok farklı kurum ve alandan konuşmacıları ve katılımcıları ‘daha iyi bir sosyal fayda iletişim’ hedefinde buluşturdu. Konferansın giriş bölümünde “Teoriden Pratiğe Sivil Toplum İletişimi” tartışılırken, ilk bölümde “Sosyal Fayda İletişiminde Zorluklar ve Mücadeleler”, ikinci bölümde ise “Sivil Toplum İletişiminde Araçlar Yaratmak” başlıklarında konuşmalar gerçekleşti. “Tartışmaların Özeti” başlığını taşıyan sonuç bölümünde ise DNS Network’ten katılan yabancı ajansların temsilcileri, izledikleri sunumları yorumladı, Türkiye’de yapılan sosyal fayda iletişimlerinin genel bir fotoğrafını çekti.