'Tercih' meselesi: Eleştirel, politik, rahatsız edici...

'Tercih' meselesi: Eleştirel, politik, rahatsız edici...
'Tercih' meselesi: Eleştirel, politik, rahatsız edici...

Hale Tenger'in işi de sergide.

SALT Beyoğlu'nda açılan 'Her Tercih Diğer İhtimaller İçin Bir Dışlamadır' başlıklı sergi, üç koleksiyoncunun en "güçlü" ve "cesur" nitelenebilecek tercihlerinden bir seçki sunuyor. Bilge-Haro Cümbüşyan, Ayşe-Saruhan Doğan ve Tüten-Agah Uğur koleksiyonlarından derlenen sergideki işler, toplumsal olarak eleştirel, politik ve kimi zaman rahatsız edici yönleriyle öne çıkıyor.

SALT Beyoğlu’nda 2 Ağustos’a kadar sürecek ‘Her Tercih Diğer İhtimaller İçin Bir Dışlamadır’ sergisi, üç özel koleksiyonu bir araya getirerek sanat eseri toplama merak ve heyecanıyla bu alandaki tercihler üzerine eleştirel bir diyalog ortamı kurmayı amaçlıyor. Bilge-Haro Cümbüşyan, Ayşe-Saruhan Doğan ve Tüten-Agah Uğur koleksiyonlarından derlenen sergi, koleksiyoncuların ağırlıkla görsel-işitsel üretimlere ilgisini yansıtan 50’den fazla işi içeriyor.

Çok katmanlı hazırlanan sergide, Emre Hüner ve Christodoulos Panayiotou’nun seçili işlerinden oluşan iki kişisel sunum yer alıyor. Hale Tenger’in ‘Yıldızlarda Dans ve Umut’ (2013) video enstalasyonunun karşısında, Ahmet Öğüt ve Şener Özmen’in ‘Boyama Kitabı’ (2003) konumlanıyor. Francis Alys, Kutluğ Ataman, Ayşe Erkmen, Leyla Gediz ve Jonathan Monk’un işlerini de kapsayan ilk karma sunum, hem biçim hem de hissiyata göndermeyle taklit ve tekrar üzerine kurgulanmış. Diğer karma sunum ise, CANAN’ın ‘Çeşme’ (2000) ve Ed Atkins’in ‘Death Mask III’ (2011) işinden hareketle cinsellik, toplumsal cinsiyet, bilinç dışı ve ölüm kavramlarını irdeliyor.


‘Her Tercih Diğer İhtimaller İçin Bir Dışlamadır’, üç koleksiyoncu ve koleksiyonlarıyla diyalog hâlinde, son 10 yıldaki sanat pratikleriyle bunlara yönelik bireysel keşif ve araştırmalar arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Yerel ve uluslararası işlerden oluşan sergi, koleksiyoncuların en “güçlü” ve “cesur” nitelenebilecek tercihlerinden bir seçki sunuyor. Sergideki işler, toplumsal olarak eleştirel, politik ve kimi zaman rahatsız edici yönleriyle öne çıkıyor. Bu koleksiyonlarda, aynı zamanda, video, ses, kitap, film ve slayt enstalasyoları gibi ev ya da ofis ortamında gösterilmesi meşakkatli araçları kullanan işler bulunur. Pek çoğu, genellikle bir koleksiyoncunun hiç almayacağı türde olduğu düşünülen işler...


Sergideki işleri toplayan koleksiyoncular, uzun bir zamandır kendi aralarında koleksiyonculuğa, özellikle de video işlerinin toplanmasına ilişkin yaklaşımlarını tartışmakta. Bu bakımdan her bir koleksiyon, kendine özgü yönler barındırırken belli bir ölçüde 2000’lerin başından bu yana Türkiye güncel sanatındaki dönüşümleri de yansıtır. Ayrıca, Türkiye güncel sanatının hızlı gelişiminin bir sonucu olarak, yerelin ötesinde bir yaklaşımla farklı coğrafyalardan sanatçıları da içeriyor.


Meriç Algün Ringborg, Can Altay, Francis Alys, Iván Argote, Kutluğ Ataman, Ed Atkins, Gökçen Cabadan, CANAN, Banu Cennetoğlu, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, Haris Epaminonda, Cevdet Erek, Didem Erk, Ayşe Erkmen, Leyla Gediz, Emre Hüner, Oliver Laric, Jennifer Marman & Daniel Borins, Jonathan Monk, Ahmet Öğüt, Şener Özmen, Christodoulos Panayiotou, Zeyno Pekünlü, Erinç Seymen, Fiona Tan, Zhou Tao, Hale Tenger, Gözde Türkkan ve Jordan Wolfson’ın işlerinin yer aldığı sergi, söz konusu koleksiyonlara herhangi bir ayrıcalık ithaf etmeksizin, özgünlükleri açısından ülkedeki az sayıdaki koleksiyon arasında yer aldıklarını vurguluyor.

‘Her Tercih Diğer İhtimaller İçin Bir Dışlamadır’ başlıklı sergi, 2 Ağustos'a kadar SALT Beyoğlu'nda.