Türk resminin 'üryanlıkla imtihanı' Pera Müzesi'nde

Türk resminin 'üryanlıkla imtihanı' Pera Müzesi'nde
Türk resminin 'üryanlıkla imtihanı' Pera Müzesi'nde

Hamit Görele, Nü, tarihsiz.

Pera Müzesi, 10'uncu yılında, bugün başlayacak iki yeni sergiyle karşımızda: Video sanatından önemli örnekleri derleyen 'Bu Bir Aşk Şarkısı Değil: Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi' ve sanatseverleri Türk resim tarihinde bir yolculuğa çıkaracak olan 'Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü'.
Haber: ÖZGE UZUN - ozuz@outlook.com / Arşivi

RADİKAL – Bu sene 10’uncu yılına giren Pera Müzesi’nde bugün başlayacak olan sergilerin ilki küratörlüğünü Ahu Antmen’in yaptığı ‘Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü.’ Sergide farklı dönemlerden 44 sanatçının ve akademik etüdlerin de dahil olduğu 150’ye yakın eser yer alıyor. Osmanlıdan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Osman Hamdi Bey, Halil Paşa, Namık İsmail, Celal Tollu, Fikret Mualla, Leyla Gamsız ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi önemli ressamların gizli saklı ve tek tük eserleri, sergide yerini alıyor. Çıplaklık konusunun, gelenekselden moderne çeşitli dönüşümleri kapsayan tarihsel ve toplumsal süreçler kadar, bireysel hassasiyetleri de içeren karmaşık bir olgu olduğuna değinen Ahu Antmen sergiyi şu sözlerle anlatıyor: “Bu sergi ile nü resmin Türk sanatındaki gelişim evresini ele alırken bir yandan da Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte sanatçı kimliğin oluşumunu ele aldık. Ayrıca kültürel olarak mahremle özdeşleştirilmiş kadın bedenine yönelik cinsellikten arınmış sanatsal bir algı geliştirmenin güçlüklerini, modern kimlik algısında sanat ve nü arasında kurulan bağlantıları resimle düşünmeyi, düşündürmeyi amaçladık.”
Cemal Tollu - Pencere Önünde Model, 1939

Fahrünissa Zeid -Antik Portre, 1940’lar

‘Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü’ 25 Kasım-7 Şubat 2016 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

BİR ALET ÇANTASI OLARAK POP MÜZİK 
Pera Müzesi’nde bugünden itibaren görülebilecek olan bir diğer sergi ise küratörlüğünü Javier Panera’nın yaptığı, ‘Bu Bir Aşk Şarkısı Değil: Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi.’ Aralarında Nam June Paik, Andy Warhol, Yayoi Kusama, Vito Acconci ve John Baldessari gibi öncü video sanatçılarının da bulunduğu 28 sanatçının eserinin yer aldığı sergi; Pop İçinde Sanat/Sanat İçinde Pop, Histeri ve Din, Rock ve Kavramsal Sanat/‘Müzisyen olmayanlar’ ile ‘sanatçı olmayanlar’ karşı karşıya, Rock ve İkizi/Bir ‘alet çantası’ olarak pop müzik ve Dans Müziği Politikaları başlıklı beş bölümden oluşuyor.
Yayoi Kusama

Doğası gereği melez bir tür olan rock müziğin görsel sanatlardan çok önce, sınırları ateşleyen ilk postmodern kültür hareketi olarak ortaya çıktığının altını çizen Javier Panera sergiye dair şunları söylüyor: “20. yüzyılda çoğu zaman sanat ve müzik alanındaki pratiklerinin birbirlerini besleyerek gelişmiş olması, pop müziğin ‘alet çantası’ görevi görmesi ve deneysel ile yıkıcılığın beklenmedik ilişkilere girdiği paralel yollarda yürümüş olmaları şaşırtıcı değildir. Gerek müzik endüstrisi, gerekse sanat sistemi, en uygunsuz müzik ve sanat eğilimlerini yanlışlayıp hükümsüz kılarak her gençlik isyanını, pek çok çelişkiyi beraberinde getirme pahasına tüketim kültürüne dönüştürme eğilimindedir.”
Assume Vivid Astro Focus - İnce Buz Üstünde Yürümek, 2003

Screen Projects/LOOP işbirliğiyle düzenlenen sergi 25 Kasım-7 Şubat 2016 tarihleri arasında ziyarete açık.