Türk sinemasında yeni atılımlar

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler' adlı konferans zinciri 4 Temmuz'a kadar Fransız Kültür Merkezi'nde.

İSTANBUL - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler' adlı konferans zinciri 4 Temmuz'a kadar Fransız Kültür Merkezi'nde. Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlikte,
'Mekânlar ve Zamanlar', 'Hollywood ve Yeşilçam', 'Ulusaşırı ve Yerli',
'Yönetmenler ve Eleştirmenler' konularının tartışılacağı konferanslarda Fatih Akın, Kutluğ Ataman, Ayşe Polat, Hatice Ayten, Hussi Kutlucan gibi yurtdışında film yapan yönetmenlerin filmleri gösteriliyor. Farklı
üniversiteler ve farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geldiği konferanslar aynı zamanda genç akademisyenleri ve öğrencileri teşvik etme misyonunu güdüyor. Bilgi için Tel: 0212 672 45 57 (Kültür Sanat)