Türkiye'den 'Kokulu Bahçe'

Türkiye sanat ortamından bir kesit bu kalabalık bienalde, Venedik'in öncü galerisi Nuova İcona'da 'Kokulu Bahçe'...

VENEDİK - Türkiye sanat ortamından bir kesit bu kalabalık bienalde, Venedik'in öncü galerisi Nuova İcona'da 'Kokulu Bahçe' sergisiyle, tümüyle sponsorların (Borusan Kültür ve Sanat Merkezi, Pirelli, Türkiye, Nurol Matbaacılık A.Ş.) ve destekçilerin
(Alitalia, Doluca Şarapları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Selahattin Beyazıt, Korpap Kagit ve Karton Sanayi A.Ş., Kordagitim Pazarlama A.Ş., Sappi) sayesinde varlık gösteriyor. Sergiyi izleyen uzmanların düşüncelerini önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.
Oryantalizm nesnesi olan bir kitabın adını sergi için kullanmakta birkaç amaç vardı: İnsanlık yaylasındaki çelişkili alanlardan birisini vurgulamak, sanat yapıtının göçebelik sürecinde farklı ortamlarda yüklendiği beklenmedik anlamları işaret etmek, küresellik altında süren Doğu-Batı uzlaşması ve karşıtlığını bir kez daha irdelemek, izleyicinin Batı-dışı sanat üretimlerine karşı tavır ve yargısını sorgulamak.
Murat Morova'nın 'Turkish Delight' adlı yerleştirmesi, oryantal bir kutunun içinde kurşun harem kadınlarını ikram ediyor. Sermin Şerif'in 'Kızıl Başörtüsü' adlı performans fotoğrafları, başörtüsünün kimlik değiştirme aracı olarak sonsuz bir kullanımı olabileceğini gösteriyor. Ahmet Öktem'in 'Sınırsız Kimlikler' adlı saydamlı yerleştirmesi, yaşamını Doğu'ya adayan kişilerin dökümünü yapıyor. xurban.net'in 'İtiraflar: Doğu-Doğu-Batıdan Güçlü' adlı bilgisayar kaynaklı yerleştirmesi, Venedik'in doğusundaki
İstanbul ve batısındaki New York arasında görsel bir iletişim kuruyor ve Doğu-Batı
ilişkisinde bir itiraf önerisi sunuyor. Thetis parkında ise Butch Morris'in ses enstalasyonuyla tamamlanan ve 200 kadar oryantalistin adlarından oluşturduğu
işaret levhalı ortak yapıt yer alıyor. Bu yapıtlar söz konusu amaçları değişik açı ve yorumlarla uluslararası izleyiciye sunuyor.