"Biz Kadınlar" Paneli

"Biz Kadınlar" Paneli
"Biz Kadınlar" Paneli
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Çelik, toplumda ve toplumu oluşturan bireylerde kadın erkek eşitliğinin yaygınlaştırılması için bakanlıklarının diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

KÜTAHYA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, "Toplumda ve toplumu oluşturan bireylerde kadın  erkek eşitliğinin yaygınlaştırılması, kadın erkek fırsat eşitliği duyarlılığının eğitimde yaygınlaşması, sınıf içi pratiklere yansıması, toplumda ortak toplumsal bir cinsiyet dili oluşturulması konularında bakanlığımız diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde, öncü bir rol üstlenmektedir" dedi.

Kütahya'da, Ali Güral Lisesi tarafından bir otelde düzenlenen "Biz Kadınlar" konulu panelde konuşan Çelik,  eğitim alanının, toplumun geleceğini şekillendirmede en güçlü araç olduğunu söyledi.

Eğitimde son 10 yılda adeta "seferberlik" başlatılarak yürütülen çalışmalarda, kız çocuklarının okullaşma oranında ciddi ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Nesrin Çelik, "Çocuklar ve gençlerin tüm haklarını kullanabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve diğer paydaşların yaptığı çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması, geliştirilmesi, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve en önemlisi eğitim haklarının sağlanması, toplumsal gelişmenin önünü açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Müsteşar Çelik, nüfusun yarısını oluşturan bir kesimin haklarını kullanamaması ve potansiyelini gerçekleştirememesinin sadece insan hayatını etkilemeyeceğini dile getirdi.

Söz konusu durumun, toplumu ve dolayısıyla ülkeyi güçsüz bırakacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Toplumda ve toplumu oluşturan bireylerde kadın erkek eşitliğinin yaygınlaştırılması, kadın erkek fırsat eşitliği duyarlılığının eğitimde yaygınlaşması, sınıf içi pratiklere yansıması, toplumda ortak toplumsal bir cinsiyet dili oluşturulması konularında bakanlığımız diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde, öncü bir rol üstlenmektedir. Toplumsal değişim ve gelişimin tek bir kurumun çabasıyla gerçekleşemeyeceği, bu konuda tüm kurumların ve bireylerin çabalarına ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bu anlamda yapılan her çalışmanın, kadınların güçlenmesi, insan haklarından eksiksiz bir şekilde yararlanmaları yolunda faydalı olacağına inanıyoruz."

Dumlupınar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından "kadına şiddet" konulu pandomim gösterisi de sunulan panele, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.