Soma'daki maden faciası davası

Soma'daki maden faciası davası
Soma'daki maden faciası davası
- Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, iddianamenin savcılık değerlendirmesinin yer aldığı kısmı okundu - Değerlendirmede, 5 Mayıs'ta 30 derece olan ocak sıcaklığı düzenli artıp olay günü 46 dereceyi aşmasına rağmen şirket yetkililerinin, işçiler uyarsa da yangın riskine karşı bunu görmezden geldiği ileri sürüldü

MANİSA (AA) - Soma'daki maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, iddianamenin savcılık değerlendirmesinin yer aldığı kısmı okundu.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, savcılıkça hazırlanan iddianamenin okunmasına devam ediliyor.

Dosya kapsamında alınan şüpheli, mağdur müştekiler, tanık beyanları, TÜBİTAK raporları, ölü muayene ve otopsi işlemleri, mağdur müştekilerin doktor raporları, keşif işlemleri ve bilirkişi raporları ile toplanan deliller doğrultusunda savcılık değerlendirmesinde, maden ocag?ındaki eksiklikler aktarıldı.

Olay o¨ncesinde sıcaklık deg?erlerinin c¸ok yu¨kseldig?ine dikkati çekilen değerlendirmede, ocak yangınıyla ile ilgili o¨nlemlerin is¸e yarayıp yaramadıg?ının sıcaklık artıs¸ıyla kontrol edilebileceg?i belirtilerek, ocak sıcaklığının 7 Nisan'dan itibaren düzenli artış gösterdiği, 5 Mayıs'ta 30 derece olan ocak sıcaklığının, olay günü 13 Mayıs'ta 46 dereceye çıkmasına rağmen işçiler uyarsa da s¸irket yetkilileri tarafından bu hususun go¨zardı edildig?i kaydedildi.

-"Karbonmonoksit miktarı, yasal sınırın çok üzerinde"

Karbonmonoksit miktarı 50 PPM'e ulas¸tıg?ında ko¨mu¨r u¨retimi yapılan yerde c¸alıs¸maların ivedi s¸ekilde durdurulması ve panoların kapatılması yasal zorunluluk olmasına karşın sensör verileri ve müşteki ifadelerinden, karbonmonoksit miktarı 130 PPM'e ulaştığı zamanlarda dahi üretime devam edildiği ileri sürüldü.

Oksijen miktarının ise yasal deg?erlerin altında o¨lc¸u¨ldu¨g?u¨nün aktarıldığı değerlendirmede, bir kısım senso¨ru¨n olay ve o¨ncesinde anlamlı veriler vermedig?inin, s¸u¨phelilerin bu hususta da cihazların gerekli bakım ve kontrollerini yapmadıkları iddia edildi.

Olay sırasında gaza maruz kalan is¸c¸ilerin, maskelerinin uzun su¨relerden beri herhangi bakım ya da kontrolu¨nu¨n yapılmadıg?ı, olay sırasında birc¸ok gaz maskesinin c¸alıs¸madıg?ı, ic¸lerinden ku¨flu¨ c¸ıkanların oldug?u ifadelerinin, Çin kaynaklı tüm gaz maskelerinin, 16-20 yıl önce üretilmiş ve kullanım ömrünü tamamlamış olduğu kaydedilen TU¨BI·TAK raporuyla da uyum gösterdiği savunuldu.

Soma Ko¨mu¨rleri I·s¸letmesine ait 2013 ve 2014 yılları termin takip kayıtlarının incelenmesinde, aylar ve yıllar bazında programlanan u¨retimden 2-2,5 kat fazla u¨retim yapıldıg?ının anlas¸ıldıg?ı belirtilerek, 2013 ic¸in 1 milyon 500 bin ton üretim planlamasına karşın 3 milyon 566 bin 456 tonluk üretim gerçekleşmesinin, is¸letmede "U¨retim zorlaması" oldug?unu go¨sterdig?i ifade edildi.

Yıllar o¨nce kurulmus¸ alt yapının kullanıldığı, ocak ic¸indeki elektrik kablolarının hareketli bantlara c¸ok yakın mesafelerde bulunduğu, panolarındaki kablo eklerinin standart dıs¸ı bakırların sarılmasıyla yapıldıg?ı ve normal plastik bantlarla sarıldıg?ının tespit edildig?i öne sürülerek, is¸letmenin elektrik sisteminin, maden ocag?ında c¸alıs¸tırılması ic¸in gu¨venli olmadığı aktarıldı.

-"Alt yapı eksikliği, tahliyeyi geciktirdi"

Olay sırasında haberles¸me cihazlarının çalışmaması ve merkezi alarm sisteminin kurulmaması dolayısıyla tahliyenin gecikerek olayın büyüdüğüne dikkati çekilen değerlendirmede, tahliye amac¸lı plan bulunmadığı, c¸alıs¸anların is¸ yerlerini terkedecekleri kısa ve alternatif yolların yapılmadığı, tahliyeye yo¨nelik gerekli uyarı sistemlerinin kurulmadığı kaydedildi.

Değerlendirmede, maden ocag?ında c¸alıs¸an is¸c¸ilerin gerc¸ek anlamda eg?itimleri yapılmadıg?ı halde yapılmıs¸ gibi belgelendirildiği, tekrarlama eg?itimlerinin yaptırılmadığı, iş güvenliği uzmanlarının yeterli bilgi ve deneyimi olmadığı, aynı zamanda farklı is¸lerde görevlendirildiği ileri sürüldü.

Eski u¨retim alanlarının kontrolu¨nu¨n yapılıp ko¨mu¨r yangınlarına kars¸ı gerekli o¨nlemlerin alınmadıg?ının vurgulandığı değerlendirmede, "çok tehlikeli is¸" sınıfı kapsamında kalan maden ocag?ında gerekli risk deg?erlendirmelerinin yapılmadığı, ölc¸u¨m anomalilerinin go¨zlenmeye bas¸ladıg?ı 2014 yılı bas¸ından itibaren defterlerin düzenli tutulmadığı, kayıtların rastgele tutuldug?u, o¨lc¸u¨mlerin du¨zenli yapılıp kayıt altına alınmadığının tespit edildiği iddia edildi.

-Sanıklar hakkında istenilen cezalar 

Davada, tutuklu 8 sanık "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor. 

Tutuksuz 37 sanıktan 12'sinin "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istendiği davada, 25 tutuksuz sanık ise bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki ceza süresinin, üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.